Музичка култура Новембар

новембар 3, 2020

ПРЕДМЕТ: Музичка култура

РАЗРЕД: Седми 

МЕСЕЦ: Новембар

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦE
Слушање музичких дeлa инспирисaних бароком 
Реконструкција музичких догађаја у стилу барока (карактеристични плесови)
Рођење опере.  Клаудио Монтеверди.
МАТЕРИЈАЛИ ЗА РАД
Упознај се са бароком на странама 70, 71, 72 и 73 дигиталног уџбеника.Barok 1
Повезане вести