Мирјана Петровић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: VI степен
Дужина радног искуства као наставника: 39 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 107
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)

Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (ЗУОВ)
Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (ЗУОВ)

„Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме :3 и 4 (Гимназија „Свети Сава“, Београд)

„Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ теме :1 и 2 (Гимназија „Свети Сава“, Београд)

Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет – 1, 2, 3. разред (ЗУОВ)

Реч наставника:

Стрпљива, доследна, упорна, наизглед строга али радосна у намери да усмерим и подржим ученике на њиховом путу одрастања, откривања себе и света око себе. Васпитно-образовни рад са децом ме мотивише на континуирано усавршавање и овладавање новим вештинама.