Милица Кузмановић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: Мића Стојковић
Образовни ниво: мастер учитељ
Дужина радног искуства као наставника: шест година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
• Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења – ЗУОВ/24 бода

• Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала – ЗУОВ/19,5 сати

• Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 1– ЗУОВ/16 сати

• Програм обуке наставника разредне наставе за предмет Дигитални свет 2 – ЗУОВ/16 сати

• Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи – ЗУОВ/8 сати

Реч наставника:

Основне и мастер студије завршила сам на Учитељском факултету у Београду. Радно искуство сам стицала кроз рад у продуженом боравку у ОШ“Ћирило и Методије“ и „Десанка Максимовић“ у Београду, као и радом у редовној настави у ОШ „НХ Синиша Николајевић“ у Београду. Љубав према деци и позиву који сам одабрала чини да у раду настојим да будем одговорна, креативна и иновативна.