Милица Ђорђевић

Наставни предмет: Разредна настава

Школа: ОШ „Мића Стојковић”
Образовни ниво: VI степен
Дужина радног искуства као наставника: 27 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година

• Дигитална учионица, дигитално компетентан наставник, ЗУОВ
• Остваривање програма наставе и учења оријентисаних на исходе, ЗУОВ
• Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања
• Планирање и релизација додатне образовне подршке ученицима и деци са сметњама у развоју
• Алтернатива насиљу, Друштво учитеља Београда

Реч наставника:

Можда нисам најбољи наставник, али сам прави (пожртвована, осећајна, ведрог духа и праведна).