Мила Вукоје

Наставни предмет::  наставник разредне наставе

Школа: ОШ ,,Мића Стојковић”
Образовни ниво: мастер студије
Дужина радног искуства као наставника: 5 год.
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 40

● Обука директора и наставника за пружање подршке школама у процесу самовредновања (Организатор програма: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд);

● Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања, теме 1 и 2 (Програм одобрио: ЗУОВ);

● Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави (Програм одобрио: ЗУОВ);

Изазови подучавања (Програм одобрио: ЗУОВ);

● Паметне фасцикле – слагалице, да ученик учи, вежба, зна (Програм одобрио: ЗУОВ).

Истакнута професионална постигнућа наставника:

• Руководилац Тима за самовредновање и вредновање рада школе;

• Учесник Пилот пројекта – Обогаћени једносменски рад.

Реч наставника:

• Себе сматрам одговорном, поузданом, педантном, комуникативном, добро организованом и систематичном особом. Увек спремна за тимски, али и индивидуални рад. Тежим ка усвајању нових професионалних вештина и знања.