МАТЕМТИКА Наставни материјал од 5. до 9.10.2020.

октобар 11, 2020

6.10.2020.

Вежбање односи 2 праве и обнављање Питагоре редом на све геометријске облике како би се ученици припремили за ортогоналну пројекцију, призму и пирамиду које следе.

Крећемо са применом Питагорине теореме на једнакокраки троугао. 

 1. задатак имате коцку и кад пише p (A, A1) то вам је права која је одређена овим двема тачкама, пресликате на учионицу и решите као један од 3 односа која смо научили.

Решење у прилогу.

7.10.2020.

Однос 2 равни обрада, објашњена 2 односа равни, могу бити паралелне и нормалне и рађен задатак на примеру коцке.

Обележавање је аналогно као код праве само се раван обележава грчким словима и одређена је са 3 тачке.

Решење у прилогу.

8.10.2020.

Вежбали смо односе два равни и наставили са обнављањем Питагоре на једнакостранични троугао.

Прилог следи.

9.10.2020.

Обрађивали смо нормалу на раван и растојање између 2 тачке.

Обнављање Питагоре на ромб.

Прилог следи.

Види овде слике.

Повезане вести