МАТЕМАТИКА Наставни материјал у периоду од 5. до 9.10.2020.

октобар 11, 2020

5.10.2020.

У 6/1 данас смо радили тест 1 на страни 26 у збирци. Урадили смо првих 5 задатака, група која није била у школи неке их реши за домаћи како бисмо следећег часа могли да наставимо даље. 

Дата су 2 линка на којима су игрице за увежбавање таблице множења, како би ученицима било што интересантније и како би обновили основни рачун.

…. Лакша везана за таблицу: Дате су бројеви који се множе и резултати и ви само треба да спајате који производ одговара којем резултату http://www.learnyourtables.co.uk/en/index2.htm 

….Тежи облик таблице множења: Игра је као икс и окс циљ је да бирањем одређених бројева и њиховим множењем победите компијутер тако што ћете направити 4 везана поља  усправно, дијагонално или хоризонтално. http://www.kidsmathgamesonline.com/multiplication/educationalmultiplication.html

Јако је лепо и интересантно па ето мало пред спавање играјте се.

7.10.2020.

Радили смо тест 1 до краја на страни 26.

Наредних часова ће бити контролни задатак.

Имаћете 4 задатка, прва два су потребна за позитивну оцену.

  1. Да се одређени бројеви из скупа целих бројева нађу на бројевној правој, поређају по величини, да се одреди супротан број и апсолутна вредност броја.
  2. Прости примери основних рачунских операција у скупу целих бројева.
  3. и    4.  Ће бити нешто од онога што смо радили од почетка године.

Провежбајте лепо, за сва питања сам ту, само питајте!!! 

Решења задатака у прилогу.

8. и 9. 10.2020. рађен је тест у две групе који се налази у прилогу.

Види овде слику.

Повезане вести