МАТЕМАТИКА Дневна припрема за 23 час математике

октобар 11, 2020

Дневна припрема за 23 час математике 

      О.Ш. „Мића Стојковић” Разред: Шести

Наставна јединица: Цели бројеви – контролна вежба

Тип часа: Провера знања

Облици рада: Индувидуални

Наставне методе: Дијалошка, самостални рад

Наставна средства: Уџбеник, збирка, табла, креда

Циљ и задаци часа: Ученици треба да:

  • покажу шта су научили

Структура часа:

Уводни део часа: Поделити папириће са унапред припремљеним задацима и пожелети им срећан рад.

Главни део часа:  Контролни задатак налази се у наставку.

Завршни део часа: 

Самоевалуација:

Тања Мијаиловић

Контролни задатак               Име, презиме, одељење и група

  _____________________________

  1. а) Дат је скуп бројева А = { -3, 4, 2, -1, -5, 3 }, поређај ове бројеве по величини од најмањег до највећег, нацртај бројевну праву и прикажи их ( не мора лењиром, може слободном руком)   …………………..  0,5 бодова

б) Одреди супротне бројеве бројева -3, 3 и 2  …………………………. 0,3 бода

ц) Израчунај апсолутне вредности | -4| =             |4| =       ……… 0,2 бода 

     2.   Израчунај:

                         -7 + 13 =                         -3 · ( -9 ) =

-6  – 27  =                         -36  : 6 =                  ………………………    1 бод

     3.   Израчунај: 

 -16 + ( – 5) + 4 · ( -8)  + ( – 48) : ( – 6) =    ……………………………..   1 бод

     4.  Израчунај бројевни израз

            -3 · а · б   +  -12 : а – ( а · ц + | – а – б + б ·ц |) =

         ако је  а = -3 ;     б = 5;     ц  = -12  ………………………………………  2 бода

Пажљиво читајте задатке, ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ ЛЕПО ПРЕПИСАЛИ ЗАДАТКЕ НА ВАШ ПАПИР, проверите да ли сте све урадили шта се од вас тражи!!!!

   Бодовање:  2 – 2,4 = 2; 2,5 – 3,3 = 3;  3,4 – 4,3 = 4; 4,4 – 5 =5        СРЕЋНО!!!!!    

Контролни задатак               Име, презиме, одељење и група

  _____________________________

  1. а) Дат је скуп бројева А = { -4, 5, 2, -1, -3, 3 }, поређај ове бројеве по величини од најмањег до највећег, нацртај бројевну праву и прикажи их ( не мора лењиром, може слободном руком)   …………………..  0,5 бодова

б) Одреди супротне бројеве бројева -3, 2 и 5  …………………………. 0,3 бода

ц) Израчунај апсолутне вредности | -3| =             |3| =       ……… 0,2 бода 

     2.   Израчунај:

                         -7 + 16 =                         -3 · ( -8 ) =

-6  – 17  =                         -36  : 6 =                  ………………………    1 бод

     3.   Израчунај: 

-26 – ( – 3)  + 4 · ( -12) + ( – 48) : ( – 8) =   ……………………………..   1 бод

     4.  Израчунај бројевни израз

            -3 · а · б   +  -12 : а – ( а · ц + | – а – б + б ·ц |) =

         ако је  а = -3 ;     б = 4;     ц  = -13  ………………………………………  2 бода

Пажљиво читајте задатке, ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ ЛЕПО ПРЕПИСАЛИ ЗАДАТКЕ НА ВАШ ПАПИР, проверите да ли сте све урадили шта се од вас тражи!!!!

Бодовање:  2 – 2,4 = 2; 2,5 – 3,3 = 3;  3,4 – 4,3 = 4; 4,4 – 5 =5        СРЕЋНО!!!!!    

Повезане вести