Маја Павловић

Наставни предмет: Енглески језик

Школа: Мића Стојковић
Образовни ниво: VII степен
Дужина радног искуства као наставника: 20 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
• ,,Обука наставника у основним
школама за примену општих стандарда
постигнућа за крај основног
образовања за стране језике“, 8 сати,
Завод за вредновање квалитета
образовања и васпитања Београд
• ,,Програм обуке наставника за
реализацију наставе оријентисане ка
исходима учења“ 16 и 8 (онлајн) сати
Завод за унапређивање образовања и
васпитања, Београд
• ,,Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу“, 16 сати. Образовно креативни центар
• Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник“, 19,5 сати. Завод за унапређивање образовања и васпитања.
• ,,Школско законододавство – основа развоја образовања и васпитања“, 16 сати. Гимназија ,,Свети Сава“ Београд.

Реч наставника:

Динамичан час испуњен занимљивим активностима, игром и песмом најбољи је начин за

развијање љубави према енглеском  језику који сматрам приоритетним циљем у свом подучавању. Осмеси на лицима деце при уласку али и изласку из учионице, као и  питање ,, Кад је пре прошао час?“ за мене су најбољи показатељ вредности онога што радим.