Маја Николовски Михајловић

Наставни предмет: Музичка култура, Уметност

Школа: ОШ „Мића Стојковић”, ОШ „Данило Киш”
Образовни ниво: Висока стручна спрема
Дужина радног искуства као наставника: 21 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
(Написати називе пет програма који су имали највећи утицај на вашу педагошку праксу. Написати и назив организације која је подржала или организовала програм)
● НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања

● НТЦ и рана музичка стимулација

● Инклузија по мери детета

● Програм обуке нтц систем учења -примена програма у пракси

● Ванредно стање психе – како сачувати себе у ванредним околностима

Истакнута професионална постигнућа наставника:

  • Прве награде на градском такмичењу Златна сирена

 

  • Прва награда на републичком такмичењу у певању традиционалне песме основних и средњих школа и гимназија

 

  • Евалуатор уџбеника за пети разред основне школе ИК Нови Логос

 

  • Рецензент уџбеника за шести, седми и осми разред основне школе, трећи и четврти разред гимназије ИК Нови Логос

 

  • Конкурс Дигитална школа 2016/2017. Рад је објављен у Зборнику радова са Kонкурса

Реч наставника:

Реч наставника: Мој живот је музика. Музика је пут до среће. Она има моћ да промени свет јер може да промени људе.