Кристина Катанчевић

Наставни предмет: Руски језик

Школа: Филолошки факултет Универзитета у Београду
Образовни ниво: VII-1, Мастер академске студије
Дужина радног искуства као наставника: 9 месеци
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 47.5
• Умеће комуникације (тим Психокод)

• Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник (Завод за унапређивање образовања и васпитања)

• Методички семинар за наставнике руског језика и књижевности (Завод за унапређивање образовања и васпитања)

Реч наставника:

Наставничка улога има веома велики утицај на развој и учење ђака. Стога је моја дужност да будем креативан предавач, посвећен нашим ученицима и да им пренесем знање и љубав према једном од најлепших светских језика – руском.