Јелена Јевтић Ивковић

Наставни предмет: Техника и технологија

Школа: ОШ „Мића Стојквић“
Образовни ниво: Наставник технике и технологије (висока стручна спрема – 7/1)
Дужина радног искуства као наставника:
18 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 164 + текући од 16 сати
• Обука запослених у образовању за примену нових програмских садржаја из предмета техника и технологија – ЗУОВ

• „Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“ – теме 1 и 2 – ЗУОВ

• „Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“ – теме 3 и 4 -ЗУОВ

• Програм обуке за запослене у образовању /дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигитално образовних материјала – ЗУОВ

• Мапа ума – начин да учење буде игра – КЛЕТТ, друштво за развој образовања

Истакнута професионална постигнућа наставника:

  • Координатор ес-дневника – сарадња са ЗУОВ 

Реч наставника:

Одговорно и савесно извршавам све своје обавезе . Доследна и принципијелна у раду са децом. Зједничким активностима у школи приступам  на конструктиван и креативан начин  афирмишући дух међусобног поштовања.