Јасмина Вучићевић

Наставни предмет: Ликовна култура

Школа: ОШ Мића Стојковић
Образовни ниво: VII / 1 Мастер историчар уметности
Дужина радног искуства као наставника: 1 година
Дужина искуства као наставника ментора: /
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:

● Од самовредновања до екстерног
вредновања, ЗУОВ

● Хибридна настава, ЗУОВ

● Нови модели учења у раду са надареним ученицима ИОП3, Пријатељи деце града Ниша

● Планирање, реализација и вредновање
ндивидуално образовног плана (ИОП) у
школи /предшколској установи

Истакнута професионална постигнућа наставника:

• Друга награда за Кратки филм, Француски културни центар, Београд

• Награда за Уметност – Драгана, Зоран и Јелена, Пожега

• Учешће у Уметничко-музичком пројекту Коларчеве задужбине

• Учесник Уметничке радионице, Галерија Милан Туцовић, Пожега

• Учесник у музејским пројектима, Дом Јеврема Грујића, Београд

Реч наставника:

Сматрам да моћ и лепота образовања  лежи у  размени знања, људском напретку и коришћењу тог потенцијала у животу, на прави начин. Дозвољене су и грешке, јер без њих, не можемо да напредујемо! Уметност ти даје огромну слободу изражавања, слободу мишљења, покрета, речи, компоновања, стварања. Сва морања и предрасуде ти разбије на ситна морања и схватиш да је твоја жеља на првом месту, а онда и жеља других. Јер, ЖИВОТ је уметност, а УМЕТНОСТ  револуција. Покрени све успаване таленте у себи и не дај им да поново заспе.  Буди се, уметник је присутан!