Јасмина  Маринковић

Наставни предмет:  разредна настава

Школа: ОШ ,,Мића СтојковиЋ“
Образовни ниво: шести степен
Дужина радног искуства као наставника: 29 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати:
• ,,Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања“-теме 1, 2, 3 и 4 (ЗУОВ)

• Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења(ЗУОВ)

• Пројектна настав у савременом технолошком окружењу(ЗУОВ)

• Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала(ЗУОВ)

• Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању (МПНТР)

Истакнута професионална постигнућа наставника:

  • Aктивно учешће у тимовима школе, стручним већима;

 

  • Континуирано стручно усавршавање унутар и ван установе;

 

  • Дугогодишње учешће на завршним испитима осмака као шифрант и супервизор;

 

  • Сарадња, учешће и подршка у изради Школског програма и други х пројеката од значаја за школу;

Реч наставника:

Одговорност и посвећеност обележили су мој двадесетдеветогодишњи рад у школи.

Спадам у људе који око себе воле ред, организованост, темељност, доследност.

Трудим се да на ученике пренесем  праве вредности и моралне  принципе којих се и сама придржавам.