Ивана Недић

Наставни предмет: Енглески језик (1. страни језик)

Школа: ОШ „Мића Стојковић“, Умчари
Образовни ниво: Филолошки факултет Универзитета у Београду, наставник енглеског језика
Дужина радног искуства као наставника: 4 године
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 16+16+8+24+24=88
• Читањем и писањем до критичког мишљења – Модул 1, ЦИП, ОШ „Мића Стојковић“, Умчари
• Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу, ЗУОВ, ОШ „Мића Стојковић“, Умчари

• Имплементација Office-a у организацију рада школе и примена у настави, ОШ „Мића Стојковић“, Умчари

• Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа (енглески језик), Коларчева задужбина, Београд

• Динамика часа страног језика: елементи, стратегије и активности за конципирање, реализовање и евалуирање часа (српски језик), Коларчева задужбина, Београд

Реч наставника:

Васпитање и поучавање ученика енглеском језику у школи је најлепше занимање за мене.