ИСТОРИЈА

октобар 29, 2020

Све досадашње лекције из историје су на овом сајту.https://danijelakuzetistorija.webnode.com/
домаћи су до сада били: 1. модел замка или манастира 2. карта Велике сеобе народа са 32. стр. 3. карта Византије у доба цара Јустинијана са 42.стр. 4. карта поделе Франачке по Верденском уговору на стр.39. 5. карта арапских освајања на 54.стр. https://classroom.google.com/c/MTQ2NDEyMTUxNDcz/p/MTc2NzEzMDY3ODMz/details

Драги шестаци, сутра питам по презентацији коју сам направила од велике сеобе до наставнка феудалног друштва за оцену- знате једно питање-2, два питања-3, три питања-4, четири питања-5. ко има две оцене, не одговара. 
 10. Настанак феудалног друштва- обрада
Предавање се налази на линку: https://youtu.be/cSb1kHde1Kw11- Настанак феудалног друштва- утврђивање Питања ће бити реализован кроз презентацију тако да је један тачан одговор 2, два је три, три је четиит, четити је пет. да бисте вежбали, обновите градиво од Сеобе народа до Настанка феудалног друштва и своје домаће задатке, сва до сад наведена питања после лекција, као и питања на стр. 61.  12. Религије средњег века-обрада
Предавање се налази на линку: https://youtu.be/qwEy1zpFFBs
14. Насељавање Словена на Балкан- лекција се налази на линку: Испод је линк који вам може помоћи у писању реферата о словенским божанствима, вилама и змајевима из словенске митологије:Насељавање Словена на Балканско полуострвоYouTube video   ‪6 minutes‬www.starisloveni.com :: Bogovi, Stari Sloveni, Staroslovenska mitologija, religija i istorijahttps://www.starisloveni.com/Bogovi.htAttachments areaPreview YouTube video Настанак феудалног друштваНастанак феудалног друштваPreview YouTube video Религије средњег векаРелигије средњег векаPreview YouTube video Насељавање Словена на Балканско полуострвоНасељавање Словена на Балканско полуострво

Повезане вести