Историја Градиво допунске наставе од почетка године до 30.10.

новембар 3, 2020

Градиво допунске наставе од почетка године до 30.10.

Драги ученици ,овде можете наћи материјале за довољну оцену за први део градива историје од петог до осмог разреда.

Пети:

Увод у историју, градиво за довољну оцену:

Шта је историја?

Историја је наука о прошлости људског друштва од појаве

писма до данас.

Шта су историјски извори?

Историја се проучава на основу историјских извора. То су

предмети, текстови, предања и електронски записи који

сведоче о прошлим догађајима.

Како се деле историјски извори?

Деле се на: материјалне, писане, усмене и аудио- визуелне.

Како се дели прошлост?

Прошлост се дели на праисторију и историју.

Како се дели историја?

На стари, средњи, нови век и савремено доба.

Шести:

Основне одлике средњег века- градиво за довољну

оцену

1. Од кад до кад траје средњи век?

Средњи век траје од 5. до 15. Века.

2. Навести врсте историјских извора за средњи век.

Материјални, писани и усмени.

3. Како се звало друштвено уређење у

средњовековним државама?

У средњовековним државама друштвено уређење

је било феудално.

4. Којим процесом почиње средњи век?

5. Средњи век почиње Великом сеобом народа у 4.

веку.

6. Које су три најзначајније државе раног средњег

века?

Три најзначајније државе раног средњег века су:

Византија, Франачка и држава Арабљана.

7. Навести две једнобожачке религије средњег века.

Хришћанство и ислам.

Седми:

Основне одлике новог века- градиво за довољну

оцену, седми разред

1. Од кад до кад траје нови век?

Нови век траје од 15. до 20. века

2. Шта је револуција?

Револуција је крупна, свеобуватна промена.

3. Навести три проналаска Прве индустријске

револуције.

Три проналаска Прве индустријске револуције су

парна машина, парна локомотива и пароброд.

4. Које друштвено уређење је обележило нови век?

Друштвено уређење које је обележило нови век

је капитализам.

5. Који су историјски извори за нови век?

Историјски извори за нови век су: материјални,

писани, усмени и аудио- визуелни.

6. Којим процесом почиње нови век?

Нови век почиње Великим географским

открићима.

Осми

Градиво за довољну оцену за Међународне односе

крајем 19. и почетком 20. Века

1. Које су границе трајања савременог доба?

Савремено доба је почело у 20. веку и још увек

траје.

2. Навести бар три писца који су обележили епоху

краја 19. и почетка 20. века.

То су били Лав Толстој, Фјодор Достојевски, Емил

Зола, Бранислав Нушић, Милован Глишић, Радоје

Домановић…

3. Наведи бар 3 проналаска који су обележили

епоху краја 19. и почетка 20. века.

То су били: телефон, сијалица, аутомобил, авион,

радио, рендген, цепелин, филм…

4. Наведи бар 3 научника који су обележили епоху

краја 19. и почетка 20. века.

То су били: Никола Тесла, Михајло Пупин, Томас

Едисон, Александар Грахам Бел…

5. Наведи два савеза који су настали крајем 19. и

почетком 20. века.

То су били Тројни савез( Немачког , Аустро-

Угарског царства и Италије) и Велика Антанта (

Велике Британије, Француске и Руског царства).

Драги ученици, овде можете наћи материјале за другу довољну оцену из историје за све разреде:

Допунска настава- материјал за довољну оцену (

друга оцена) за пети разред:

1. Како се дели прошлост? Прошлост се дели на

праисторију и историју.

2. Како се дели праисторија? Праисторија се

дели на камено и метално доба.

3. Како се дели камено доба? Камено доба се

дели на старије и млађе?

4. Која су главна открића у праисторији? Ватра

и точак.

5. Где су људи живели у праисторији? У

пећинама и колибама.

6. Чиме су се људи бавили у праисторији?

Бавили су се ловом, риболовом,

земљорадом, сточарством, занатсвом и

трговином.

7. Која су најзначајнија налазишта из

праисторије на простопру Србије? Лепенски

Вир и Винча.

Допунска настава- материјал за довољну оцену (

друга оцена) за шести разред:

1. Који процес је довео до пада Западног

римског царства? Велика сеоба народа.

2. Навести бар две државе раног средњег века.

Византија и франачка држава.

3. Навести бар два владара раног средњег века.

Јустинијан и Карло Велики.

4. Навести две монотеистичке религије раног

средњег века и њихове симболе.

Хришћанство(крст) и ислам(полумесец).

5. Који тип државног уређења је најчешћи

средњем веку? Монархија.

6. Који тип друштвеног уређења је постојао у

средњем веку. Феудализам.

7. Клоја три слоја становништва постоје у

феудализму? Племство, свештенство и

кметови.

Допунска настава- материјал за довољну

оцену ( друга оцена) за седми разред:

1. Наведи врсте револуције. Грађанска,

друштвена, национална, пролетерска и

индустријска.

2. Наведи три изума Прве индустријске

револуције. Парна машина, парна

локомотива и пароброд.

3. Наведи највећег француског освајача ког

смо помињали. Наполеон бонапарта.

4. Наведи две главне револуције 18. века

које смо учили. Француска и Америчка.

5. Наведи назив конгреса којим се завршавају

Наполеонова освајања. Бечки конгрес.

6. Који правац у уметности је обележио прву

половину 19. века? Романтизам.

7. Бар једног представника. Ђузепе Верди,

Фредерик Шопен, Гете, браћа Грим…

Допунска настава- материјал за довољну

оцену ( друга оцена) за осми разред:

1. Кад су Србија и Црна Гора стекле

независност?1878. на Берлинском

конгресу.

2. Навести бар три славна писца из Србије из

овог периода(1878-1914).Војислав илић,

Стеван Сремац, Милован Глишић,

Бранислав Нушић…

3. Навести бар три српска научника из овог

периода( Милутин Миланковић, Јован

Цвијић, Михаило Петровић Алас, Никола

Тесла, Михаило Пупин…)

4. Који су ратови вођени за ослобођење Старе

Србије и Вардарске Македоније? Првио и

Други Балкански рат.

5. У којим државама су живели срби ван

граница Србије и Црне Горе од 1878- 1914.?

У Османском царству и Хабзбуршкој

монархији.

6. Навести српске и црногорске владаре из

овог периода. Милан и Александар

Обреновић, Петар Карађорђевић, Никола

Петровић.

Драги ученици , овде можетенаћи материјал за трећу довољну оцену за све разреде:

Материјал за довољну оцену (трећа оцена)

Пети разред:

1. Шта је Стари исток? То је простор на ком су

настале прве државе.

2. Наведи бар две познате државе Старог

истока. Египат и Персија.

3. У долини које реке је настао Египат? У

долини реке Нил.

4. У долини којих река су настале државе

Месопотамије? У долини Еуфрата и Тигра.

5. Какво је било друштвено уређење држава

Старог истока? Било је робовласничко.

6. Ккаве су биле религије држава Старог

истока? Биле су многогбожачке.

7. Шта је пирамида? То је гробница фараона.

8. Навести бар два значајна владара држава

Старог истока. Рамзес II и Дарије.

Шести разред:

1. Како се деле Словени? Словени се деле на

источне, јужне и западне.

2. Којој групи Словена припадају Срби? Срби

припадају Јужним Словенима.

3. Каква је била религија старих

Словена?Била је многобожачка.

4. Које су прве српске државе? Прве српске

државе су Рашка и Дукља.

5. Које су прве српске династије? Прве српске

династије су Властимировићи и

Војислављевићи.

6. Ко је ширио хришћанство међу

Словенима? Међу Словенима су

хришћанство ширили Ћирило и Методије.

7. Која су прва словенска писма? Глагољица и

ћирилица.

8. Кад су Срби примили хришћанство? У 9.

веку.

Седми разред:

1. Од кад до кад је трајала Српска револуција?

Српска револуција је трајала од 1804. До

1835.

2. Кад је почео Први српски устанак и ко га је

водио?

3. Први српски устанак је почео 1804., вођа му

је био Карађорђе Петровић.

4. Ко је и када подигао Други српски устанак?

Други српски устанак је 1815. покренуо

Милош Обреновић.

5. Наведи три велике битке Првог и бар једну

битку Другог српског устанка.

Битке Првог: Битка на Мишару, Иванковцу и

Чегру , Другог: битка на Љубићу.

6. Шта је Србија добила у Српској револуцији?

Добила је аутономну кнежевину, први устав

и укинут је феудализам.

Осми разред:

1. Од кад до кад је трајао Први светски рат? Од

1914. до 1918.

2. Који савези су водили Први светски рат?

Тројни савез и Велика антанта.

3. Навести бар две велике битке Првог

светског рата. Церска, Колубарска, битка код

Вердена, битка на Соми, битка код Јиланда…

4. Навести бар три нова оружја примењена у

рату. Хемијско оружје, тенкови и

подморнице.

5. Навести три фронта Великог рата. То су

Источни, Западни и Солунски фронт.

6. Навести узрок рата. Узрок је борба великих

сила за превласт у свету.

7. Навести повод Првог светског рата. Повод је

био Сарајевски атентат.

Повезане вести