Историја Градиво додатне наставе од почетка до 30

новембар 3, 2020

Градиво додатне наставе од почетка до 30.10.20.

Драги ученици, овде можете наћи први део градива за додатну наставу за све разреде:

Пети:

Увод у историју, додатна настава:

Питања:

1. Шта је историја?

2. Како се дели историја- навести прекретнице, године и за сваку одредити миленијум, век и

деценију.

3. Како се дели прошлост- навести прекретнице са оквирним годинама почетка и краја

периода.

4. Које су помоћне историјске науке- навести за сваку предмет проучавања.

5. Навести поделу историјских извора са примерима. Где се свака врста извора чува?

6. Навести и објаснити разлику између архива и библиотека.

7. Објаснити појмове: хронологија, периодизација, ера, реконструкција, хиџра, археологија

8. Зашто је историја учитељица живота?

9. На која питања одговара историја?

10. Ко је био отац историје? Зашто су га тако звали? Навести основне податке о његовом

животу и делу.

11. Како је историју схватао: Тит ливије, Тацит, а како Тукидид- ко су они били?

12. Које ере постоје- навести их и како се по њима броје године. Све их ставити на ленту

времена.

13. Одредити миленијум, век и деценију за године:

1332., 23, 400., 240.п.н.е., 1590., 3829., 299.,

14. На која питања одговара историја? Објасни свако од њих.

15. Одреди:

а) Које године по хришћанској ери се одиграо догађај који се по виозантијској одиграо 6890.

Године?

б) Које године по римској ери је погинуо Цезар, ако је убијен 44. г.п.н.е.

в) Које године се по исламској ери одиграо догађај који се по хришћанској десио 1320.?

г) Које године се десио догађај који се одиграо 3. године 3. Олимпијаде?

16. Одреди врсту историјског извора:

Црква, писмо, манастир, наушнице, запис на грамофонској плочи, мемоар, оловка за писање.

17. Ком периоду историје припада година:

1389., 214., 395., 2057.п.н.е., 2033., 1892, 1561, 1054., 1., 209.,

Шести:

Основне одлике средњег века, додатна

1. Одреди границе средњег века и за сваку миленијум, век и деценију.

2. Објасни појмове: летопис, запис, натпис, родослов, хроника, статут, типик, кодекс, кмет,

феуд, феудалац, натурална привреда, запис, повеља, натпис, игуман, монах, монархија,

република, феудализам, манастир, замак, хералдика, ходочашће, ктитор, мошти, фреске,

иконе, житија, универзитети, средоземље, минијатура, мануфактура, колоније, мемоари,

Нови свет, памфлети, карикатуре.

3. Наведи историјске изворе за средњи век са примерима.

4. Подели друштво средњег века и објасни везу између његових чланова.

5. Уз годину наведи догађај који се тзад десио: 395., 476., 1492., 313., 375., 1453., 1450.

6. Опиши средњовековно имање и наведи из чега се сатоји.

7. Шта је утцало на пад Западног римског царства- објасни.

8. Ко је и зашто поделио царство на источно и западно?

9. Којим процесом је почео, а којим се завршио средњи век- објасни.

10. Које религије су најчешће у средњем веку- наведи их .

11. Које државно уређење је најчешће у средњем веку- објасни.

12. Ко су били ритери? Објасни.

13. Шта је то феудални однос и ко га заснива?

14. Како се дели средњи век- одреди границе епоха.

15. Која се епоха назива „мрачно доба“- зашто? Који писац га је тако назвао?

16. Који су континенти у средњем веку били непознати Европљанима?

17. Како се зове наш најстарији ћирилични споменик средњег века? Из ког је перода и где се

чува?

18. Који је био најчешћи материјал за писање у средњем веку?

19. Који проналазак је обележио почетак индустрисјког доба?

20. Који су научници својим радом обележили прединдустријско доба?

21. По чему знако : Кристифора Колумба, Џејмса Вата, Николу Коперника, Марка Пола,

Фернанда Магелана, Јохана Гутенберга

22. Које старе цивилизације су открили Еврпљани на америчком континенту?

23. Које европске државе су створиле прве колоније на простору Америке?

24. Који су историјски извори карактеристични за рани нови век?

25. Које сус е привредне гране развијале у прединдустријско доба?

26. Који су проналасци обележили нови век?

27. Која је прва штампана књига у свету,а која код нас? Кад и где је штампана?

28. Урадити оитрања из уџбеника од 25. до 27.стр.

Седми

Додатна настава Међународни односди крајем 19. и почетком 20. века

1. Које идеологије су се појавиле крајем 19. и почетком 20. Века- шта свака од њих заступа?

2. Ко су били: Вудро Вилсон, Александар Батемберг, Викторија, Франц Јозеф, Карл Маркс,

Александар Куза, Фердинанд Кобург, Томас Едисон, Луј Пастер, Роберт Кох, Чарлс Дарвин,

Емил Зола, Хенрих Ибзен, Фјодор Достојевски, Лав Толстој, Виктор Иго, Никола Тесла,

Михајло Пупин, Алерксандар Грахам Бел, Ђузепе Мацини, Џон Стјуарт Мил, Пјер и Марија

Кири, Анри Бекерел, Клод Моне, Карл Бенц, браћа Лимијер, Огист Реноар, браћа Рајт, Ото

фон Бизмарк, Александар обреновић, Милан Обреновић, ДРга Машин, Никола Петровић,

Драгутин Димитријевић Апис, Јован Ристић, Никола Пашић, Милан Пироћанац, Светозар

Марковић, Милутин Гарашанин, Стојан Новаковић, Бранислав Нушић, Милован Глишић,

Милева Ајнштајн, Сима Лозанић, Пера Тодоровић, Урош Предић, Паја Јовановић

3. Кад је дошло до: појаве првог телефона, првог аутомобила, првог авиона, првог филма,

слања првог радио таласа, прокопавања Суецког канала, прокопавања Панамског канала,

стваарња Тројног савеза, стварања Велике Антанте, прокопавања трасконтиненталне

железнице?

4. Навести бар три догађаја који су се одиграли: 1908., 1912., 1878.

5. Објасни појмове: глобализација, империјализам, колоније, велика сила, источно питање,

источна криза, идеологије, социјализам, радикализам, расизам, шовинизам, еволуција,

реализам, импресионизам, конзервативизам, либерализамфеминизам, национализам,

синдикати, анексија, окупација.

6. Чије су колоније: Индија______________ Мадагаскар_____________

Конго_________________Египат______________ Алжир, Тунис и Мароко____________

Индокина____________, Камерун, Намибија и Танзанија____________________,

Индонезија________________, Сомалија____________Аустралија, Нови Зеланд и

Канада___________

7. Шта се догодило: 1885________1878___________1903________1848_____________

1905____________1914__________1908_____________1859___________1881____________1882___

___________1887_____________1830____________

8. Објасни фазе настанка Тројног савеза и тројне Антанте и наведи њихове чланице.

9. Ко је аутор: „Порекла врста“___________“Србија на истоку“______________“Капитал“ и

„Манифест комунистичке партије“_________________

10. Које су велике силе биле заинтересоване за Балканско полуострво крајем 19. века?

11. Ко је био „болесник на Босфору“? Објасни?

12. Како су се огледали интереси великих сила крајем 19. века у судбини Балканских земаља?

13. Шта је „лепо доба“- објасни.

14. Која по реду индустријска револуција се одиграла крајем 19. века- објасни.

15. Упореди живот становника Балкана са становништвом Западне Европе крајем 19. века-

наведи сличности и разлике.

16. Одговори на питања на 20.стр.

Осми:

Материјал за додатну наставу за седми разред- Увод, основне одлике новог века

1. Које су одлике новог века?

2. Од кад до кад траје нови век?

3. Који су проналасци обележили индустријско доба?

4. Шта је револуције, које револуције постоје и акко је подела извршена?

5. Који слој становништва доживљава успон у новом веку?

6. Објасни појмове: колонија, велика сила, радничка класа, источно питање, мемоари,

грађанство, архивистика.

7. Ко је проналазач: филма, фонографа, дагеротипије, телефона, штампе, вакцине против

великих богиња, узрочника колере и туберкулозе, рендгенских зрака, вакцине против

беснила, стерилизације медицинских инструмената, парне машине, пароброда, парне

локомотиве?

8. Која су открића обележила почетак новог века?

9. Када је Србија стекла независност?

10. Када је решено Источно питање?

11. Које су Велике силе краја 19. века?

12. Како се звала црква у јужној Угарској која је окупљала православно становништво?

13. На територијама којих држава је живео српски народ крајем 19. в.?

14. Које династије су у новом веку управљале Србијом и Црном Гором?

15. Објасни значај Беррлинског конгреса за српски народ.

16. Који су историјски извори обележили период новог века?

17. Који су први филмови снимљени у Србији?

18. Ко је наш славни фотограф 19. века?

19. Где је и кад организована прва филмска пројекција у Србији?

20. Одговорити на питања од 22. до 24.стр.

Драги ученици овде можете наћи материјал за додатну наставу за пети разред ( Праисторија, Праисторијске културе на централном Балкану)

Додатни материјали за праисторију:

1. Чиме и када почиње праисторија и до када траје?

2. Ккако се дели праисторија?

3. Како се дели камено,а како метално доба?

4. Које су биле људске делатности у старије камено доба?

5. Чиме су се људи бавили у метално доба?

6. Чиме су се људи бавили у млађе камено доба?

7. Објасни појмове: хорда___________, палеолит______________неолит____________,

патријархат______________матријархат_________________, родовско

друштво____________, сојенице,_______________земунице_______________

8. У шта су људи веровали у: старије камено доба? Млађе камено доба? Метално доба?

9. Како су периоди праисторије добили име?

10. Како су периоди металног доба добили име?

11. Где су људи живели у старије камено доба? Млађе камено доба? Метално доба?

12. Које заједнице су постојале у старије камено доба, млађе камено доба и метално доба?

13. Кад су људи прешли са номадског на седелачки начин ђивота?

14. Који је најзначајнији проналазак старијег каменог доба? Како је променио човеков живот?

Како су људи дошли до тог проналаска?

15. У којим пећинама се налазе најлепши пећински цртежи?

16. Шта је Стоунхенџ?

17. Који је најзначајнији проналазак млађег каменог доба и како је изменио живот људи?

18. Који је најзначајнији проналазак металног доба и како је променио живот људи?

Додатни материјали за Балканско полуострво у праисторији:

1. Која су три најзначајнија налазишта на простору данашње Србије из праисторије?

2. Наведи најзначајније одлике културе Лепенског Вира.

3. Наведи најзначајније одлике Винчанске културе.

4. Наведи најзначајније одлике Старчевачке културе.

5. Која је наша најбитнија култура металног доба?

6. Ко је био Драгослав Срејовић?

7. Ко је био Милоје Васић?

8. Шта представљају фигуре из Лепенског Вира?

9. Где се на простору Србијеналазе остаци палеолотске културе?

10. Где се на простору ширег Балкана налазе археолошки локалитети?

11. Које насеље надомак Београда представља средиште праисторијске културе која захвата

велики део данађшњих балканских држава.

12. Која река повезује неолитске културе на простору Балкана?

Драги ученици овде можете наћи материјал за додатну наставу за шести разред ( Велика сеоба народа, Државе раног средњег века: Франачка држава, Византија и Арапска освајања, настанак феудалног друштва и религије средњег века)

Додатни материјали за Велику сеобу народа:

1. Када је почела велик сеоба народа?

2. Ко ју је почео?

3. Који народи су учествовали у сеоби?

4. Које су последице Велике сеобе?

5. Ко је најзначајнији вођа Хуна?

6. Које државе су настале након сеобе?

7. Која је најзначајнија варварска држава формирана након сеобе?

8. Објасни појмове: вандализам______________, сеоба_____________Викинзи_________

Варјази____________

9. Кад се десило: почетак Велике сеобе народа_____________

Подела Римског царства_____________Пад Западног римског царства___________

Битка ан Каталаунским пољима_______________досељавање Мађара_____________

Визиготи освојили Рим____________Вандали освојили Рим____________

Битка код Хадријанопоља__________________Мађари се доселили у Панонску

низију____________

Отон Први поразио Мађаре______________Велиак опсада

Цариграда___________досељавање Бугара на Балкан____________

10. Како је дошло до пада Западног римског царства?

11. Ко су били Нормани и куда сус е све селили?

12. У чему је значај битке код Једрена?

13. Од кад до кад је трајала Велика сеоба?

14. Који народ је ратовао са Аварима против Византије? Када су се доселили на Балкан?

15. До ког простора су Нормани најдаље стигли на запад?

Додатни материјали за Франачку државу:

1. Ко је оснивач Франачке државе?

2. Када је основана?

3. Које две династије су њоме владале?

4. Објасни појмове:

мајордом__________феуд__________Галија____________папа______________династија_____

____узурпација___________ренесанса___________каролина____________каган_________

_минијатура_____________

5. Ко је најуспешнији франачки владар?

6. Кад се Карло Велики крунисао за цара?

7. Навести најбитније франачке владаре и по чему су битни, као и године владавине.

8. Навести тековине владавине Хлодовеха.

9. Шта је Каролиншка ренесанса?

10. Ко су главни представници Каролиншке ренесансе?

11. Где је био Карлов двор?

12. Које су границе Карлове државе?

13. Коју државу је помогао да се створи Пипин Мали?

14. Који је народ уништио Карло Велики?

15. Када је : крунисан Карло Велики за цара____________била битка код

Поатјеа________________Верденски уговор______________крунисан Пипин Мали за

краља________________кад је Византија признала Франачку_______________када је Отон

Први крунисан за цара_____________

16. Како је подељена Франачка по Верденском уговору?

17. Који арапски султан је био савременик Карла Великог?

18. Зашто је битна битка код Поатјеа?

19. Ко је био Ајнхард?

20. Који појмови указују на власт Франачке на простору наше државе?

Додатни материјали за Византију до 12. века:

1. Кад је настала Византија и којим догађајем?

2. Ко је био најзначајнији византијски владар раног средњег века?

3. Кад је дошло до: подизања Цариграда_____________опсаде Царигарда од старне Словена,

Авара и Персијанаца____________првог пада Цариграда___________коначног освајања

Цариграда____________обнове Цариграда под Палеолозима___________битка код

Беласице_____________Велика шизма_____________основан Цариградски

универзитет___________владавина цар јустинијана__________________владавина

Манојла Комнина_________________владавина Алексија Комнина_____________

Владавина Василија Другог________________

4. Које су три особине Византије?

5. Објасни појмове: Ромеји___________, пронија_____________,

стратиоти______________византинизам_________иконоклазам______________,

теме____________, василевс_______, мозаик_________, кодекс_______,

стратег___________, реформа___________, номизма________

6. У чему се састоји Ираклијева реформа?

7. Које је грађевине подигао цар Јустинијан?

8. Које је ратове водио цар Јустинијан?

9. Ко је Јустинијанов биограф и шта је написао?

10. Зашто је Јустинијан мењао закон о женидби?

11. Који су владари Византије рођени на простору данашње Србије и где?

12. Који је правни зборник издат у време цара Јустинијана?

13. Које су значајне византисјке династије и њихови представници?

14. Где се налази мозаик цара Јустинијана и његове супруге? Зашто тсмо?

15. Зашто је уведен пронијарски систем?

16. У ком крсташком рату је освојена ЦВизантија? Која држава је највише просперирала од

тога?

17. Који византијски цар је поразио цара Самуила код Беласице- које су биле последице те

битке и какав је надимак цар добио?

18. Који значајан догађај се десио за време владавине:

Василија Другог____________Алексија Првог_______________Ираклије___________

19. Који тип привреде је постојао у Византисјком царству?

Додатни материјал уз Арапска освајања:

1. Објасни појмове: џамија_______, хиџра___________, имам__________,

Куран__________, Каба____________, минарет_______________, караван____________

Номади___________, арабеска__________, хаџилук____________, Алах_____________,

џихад______________калиф________,

Медина____________муслимани___________“грчка ватра“

2. Како су Арабљани живели пре појаве Мухамеда?

3. Зашто је битна хиџра и шта је она?

4. Ко је био Мухамед и кад је живео?

5. Које је свето место ислама?

6. Када се десила: хиџра________битка код Поатјеа____________

7. Ко је био: Авицена_________ибн Батута_____________ибн Хорезми___________

Идризи____________Харун ал Рашид_______________

8. Које су државе створене арапским освајањима и где су им били центри?

9. Које су две значајне арапске династије?

10. Зашто су арапска освајања значајна за Европу?

11. Шта су све Арабљани пренели у Европу?

12. Која је најпознатија збирка арапских прича?

13. До када је Пиринејско полуострво било под влашћу муслимана?

14. Када су арабљани стигли у Европу?

15. Који географски назив је промењен доласком Арабљана?

16. Која је арапска држава најдуже опстала?

Додатни материјал уз настанак феудалног друштва:

1. Објасни појмове:

феуд___________бенефицијум_____________баштина______________сениор________

_____вазал____________кмет___________ритер______________велможа________

_______витез_________________, духовник__________,

феудалац____________мачеположење_________ омаж___________

2. Када је органиозован феудални систем, зашто и ко га је организовао?

3. Како се делило друштво по овом состему?

4. Ко је могао да ступи у вазални однос и шта је он подразумевао?

5. Објасни симбиотички троугао средњеовековног друштва.

6. Објасни хијерархијску лествицу феудалниог друштва.

7. Какао се делило: племство, свештенство и сељаштво?

8. Шта значи : „вазал мог вазала не мора бити мој вазал“

9. Када се појавио четврти слој друштва и зашто?

10. Како су и од кога настали кметови?

11. Опиши феудало имање.

12. Ккао је енко могфао да постане витез?

13. Опиши манастир.

Додатни материјали уз религије средњег века:

1. Које религије су биле најчешће у старом, а које у средњем веку?

2. Када је дошло до: хиџре__________првог крсташког рата______________

Признавања хришћанства за равноправно са другим религијама______________

Птизнавања хришћанства за главну религију___________ Великог

раскола__________

3. Шта је монаштво и када се појављује на истоку , када на западу?

4. Објасни појмове: опат________, бискуп__________надбискуп____________,

папа____________, патријарх_____________, парох__________,

мисионар___________, реликвија_____________, ходочашће______________,

Архиепископ_______________, епископ______________, катедрала_____________,

Игуман___________, архимандрит____________,

христијанизација_________________скрипториј__________конак_____________мо

шти_____________манастир________јерес___________пагани___________

5. Које су све функције имали манастири у средњем веку?

6. Шта је Ресавска школа?

7. Опиши манастирски посед.

8. Који су узроци Велике шизме?

9. Које су последице Велике шизме?

10. Шта су монашки редови? Наведи неке.

11. Шта је хијерархија- наведи чланове црквене хијерархије на западу и истоку.

12. Кад је дошло до покрштавања: Франака_________Среба и

Бугара___________Руса____________

13. Која је прва хришћанска земља?

Драги ученици, овде можете наћи материјал за додатну наставу за седми разред( Прва индустријска револуција, Француска револуција, Америчка револуција, Наполеонови ратови и доба Свбете алијансе)


Додатни материјал о Првој индустријској револуцији

1. Који су проналасци обележили Прву индустријску револуцију?

2. Кад су пронађени и ко су проналазачи?

3. Зашто је дошло до Прве индустријске револуције?

4. Која грана индустрије се прво развила?

5. Које су последице Прве индустријске револуције?

6. Објани појмове: индустрија___________,

фабрика___________мануфактура____________лудисти____________чартисти___________про

летаријат________________,синдикати_____________

7. Шта је пронађено: 1769____________1807____________1814______________

8. Опиши живот радника у 19. Веку.

9. Наведи гране индустрије које су се развојале оком револуције.

10. Који крајеви Европе су били индустријски развијенији?

11. Која је држава била „радионица народа“ и зашто?

12. Који друштвени систем се развија током новог века?

13. Ккако се он дели?

Додатни материјал о Америчкој револуцији

1. Које револуције су претходиле Америчкој? Наведи њихове фазе и вође? Ко су били

торијевци и виговци? Ко је био Оливер Кромвел? Шта је Славна револуција?

2. Који су узроци Америчке револуције?

3. Који је повод Америчке револуције?

4. Када је дошло до: Бостонске чајанке____________Конгреса у Филаделифији____________

Битке код Јорктауна______________доношења првог америчког

Устава______________признавања независности Америке______________почетка

Америчке

револуције_________________Устав_______________фередација____________република_

____________колонија___________

5. Објасни појмове: конгрес_______________, штатхолтер_______________,

торијевци______________, виговци_______________инструмент

владавине________________, сенат_________________, декларација_______________

6. Који документ је донет на Конгресу у Филаделфији? Објасни његов значај. Како се данас

обележава доноше

7. Ко је био: Џорџ Вашингтон_____________, Томас Џеферсон__________________Бенџамин

Френклин________________

8. Како је изгледала подела власти у Америци након револуције?Које установе су је

представљале?

9. У чему је значај америчког Устава?

10. Ко је имао право гласа у америци после револуције?

11. Која је европска држава помогла Америци у револуцији- који споменик сведочи томе?

12. Који је допринос Џорџа Вашингтона Америчкој револуцији и нацији?

13. Које су главне последице „Повеље о правима“ ?

14. „Ћерка“ које револуције је Америчка револуција?

Додатни материјал о Француској револуцији

1. Који су узроци Француске револуције?

2. Шта је „трећи сталеж“?

3. Који догађај је означио почетак Француске револуције? Како се он данас обележава?

4. Објасни појмове: јакобинци___________револуционарни

терор____________директоријум_____________конзулат_______________термидор_________

_________жирондинци________________монтањари_______________енциклопедија____

________просветитетљство________________Батиља___________________буржоазија____

__________уставотворна скупштина________________Скупштина државних

сталежа__________диктатура____________триколора___________

5. Који је најзначајнији документ Француске револуције- објасни.

6. Када је: донетса Декларација о правима човека и грађанина________________успостављен

директоријум_________________Француска постала уставна

монархија_________________проглашена република____________________проглашен

конзулат_________________погубљен краљ Луј 16.?

7. Како су идеје просветитеља утицале на Француску револуцију?

8. Ко су славни просветитетљи?

9. Ко је био: Максимилијан Робеспјер__________Дантон_________Мара______

Луј 16_____________Марија Антоанета_______________Мирабо_________________

Дидро_____________Монтескје______________Жан Жак

Русо_______________Даламбер____________ Волтер______________

10. Које су последице Француске револуције?

11. Шта је конвент?

12. Зашто је дошло до увођења директоријум?

13. Опиши стање у француској у време Јакобинске диктатуре?

14. Зашто је народ желео да Скупштина сталежа постане Народна?

15. Које су странке постојале у француској у време револуције?

16. Како су околње земље реаговале на револуцију?

17. Које фазе је прошла Скупштина државних сталежа?

18. Које је гесло,а који су симболи Француске револуције? Објасни њихов утицај на данашње

државне симболе Француске.

19. Ко је и када формирао Комитет јавног спаса?

20. Којом епохом почиње,. А којим епохом се завршава Француска револуција?

21. Колико траје Француска револуција?

Додатни материјал о Наполеоновим ратовима

1. Наведи најбитније податке из Наполеонове биографије.

2. Шта је омогућило успон Наполеона?

3. Шта је Наполеона подстакло да напредује у школи и служби?

4. Уз битку наведи годину и исход:

Трафалгарска_____________Јена______________Аустерлиц_____________Бородин_____________

__Ватерло_______________Лајпциг_______________

5. Које су Наполеонове титуле?

6. Шта се битно десило 1804: за Француску? За Србију?

7. Какв је био утицај Наполеонових освајања на Први српски устанак?

8. Објасни појмове: Континентална

блокада________________конзулат______________Камен из Розете_________________

Наполеонових „сто дана“________________“битка народа“________________Илирске

провинције____________коалиција_________________

9. Која Наполеонова битка је била „Пирова победа“?

10. Ко је био: Франц Први________________Александар Први__________________Марија

Лујза________________Жозефина Боарне____________Александар

Кутузов_______________Хорације Нелсон________________војвода од

Велингтона______________Франциско гоја_____________

11. Која грађевина је подигнута после Наполеонове победе код Аустерлица?

12. Које царство је срушено после Наполеонове победе код Јене?

13. Која држава је укинута после Мира у КампоформијУ?

14. Када је дођло до склашпања Мира у:

Кампоформију________________Шенбруну___________Пожуну______________

15. Зашто је битан Камен из Розете?

16. Какав је био исход Наполеонове Египатске кампање?

17. Којим конгресом је завршена Наполеонова каријера? Које су одлиуке тог конгреса? Која

држава је створена на њему? Шта се десило са Наполеоном после њега?

18. На које острво је Наполеон прогнан након: битке код Лајпцига? Битке код Ватерлоа?

19. Који је био исход Континенталне блокаде?

20. Који је био исход Наполеоновог похода на Русију? Објасни.

21. Какав је био став Бетовена према Наполеону?

22. Чиме је почео Наполеонов успех?

Додатни материјал о Светој алијанси

1. Када је и зашто настала Света Алијанса?

2. Ко ју је створио?

3. Која револуција ју је ослабила,а која ју је укинула?

4. Која епоха је обележила прву половину 19. Века?

5. Ко су главни представници те епохе у: ликовној, м узичкој уметности и књижевности?

6. Које су особине те епохе?

7. Зашто је битна Јулска револуција?

8. Како се зове период друге половине 19. века у Великој Британији? Које су одлике њене

привреде? Какав је њен став према радништву?

9. Ко је био: краљица Викторија________________Карл Маркс__________________Нед

Луд_______________Клеменс Метерних___________Фрања Јосиф________________

10. Које револуције су обележиле прву половину 19. века на Балкану? Наведи њихово трајање

и исходе. Објасни.

11. Објасни појмове:

конзервативизам________________либерализам______________лудисти_____________

чартисти______________романтизам_____________алијанса__________________

легитимизам___________систем равнотеже_____________социјализам_______________

Драги ученици, овде можете наћи материјал за додатну наставу за осми разред (Србија од 1878- 1914, Црна Гора од 1878-1914., Срби под хабзбуршком влашћу крајем 19. и почетком 20. века)

Maтеријал за додатну наставу за Србију Црну Гору и Србе у Хабзбуршком и Османском царству од

Берлинског конреса до првог светског рата (1. део)

1. Шта је Србија добила на Берлинском кон гресу?

2. Шта је Црна Гора добила на Берлинском конгресу?

3. Који су међународни уговори проистекли из Берлинског конгреса?

4. Које су прве српске политичке странке и њихове вође?

5. Које су прве црногорске политичке странке и њихове вође?

6. Ко је био: Милан Обреновић, Александар Обреновић, Драга Машин, Милутин Гарашанин,

Светозар Марковић, Драгутин Димитријевић Апис, Милан Пироћанац, Стојан Новаковић,

Јован Ристић, Сима Лозанић, Милован Глишић, Сима Лозанић, Стеван Сремац, Бранислав

Нушић, Михајло Пупин, Никола Тесла, Милутин Миланковић, Ђорђе Вајферт, Игњат

Бајлони, Михаило Петровић Алас, Јован Цвијић, Урош Предић, Паја Јовановић, Војислав

илић, Надежда Петровић, Петар Убаковић, Ђорђе Јовановић, Станоје Станојевић, Иларион

Руварац,Слободан јовановић, Милан Ракић, Милутин Бојић , Богдан Поповић, Јован

Скерлић, Лаза Лазаревић, Љубомир Гавриловић, Димитрије Туцовић ?

7. Објасни појмове: намесништво, аустрофич, анексија, абдикација, парламентаризам,

октроисани, атентат, „топовско питање“, „завереничко питање“, Царински рат, асутрофил,

агитација, опозиција, фузија

8. Зашто је избила Тимочка буна?

9. Који је узрок Српско- бугарског рата?

10. Ко је чинио друго, а ко треће намесништво?

11. Зашто је краљ Милан абдицирао?

12. Када је и зашто Србија проглашена краљевином у новом веку?

13. Којим је уставом уведена парламентарна демократија у Србију?

14. Који је узрок Мајског преврата?

15. У чему се огледа неуставност владавине Александра Обреновића?

16. Када је дошло до:

Доношења Железничког уговора____________Трговинског уговора___________

Српско- бугарског рата______________Абдикације краља Милана______________

Настанка политичких странака у Србији____________Мајског преврата_______

Доношења Октроисаног устава____________избијања Царинског рата______

Доношења Закона о основним школама______Берлинског конгреса__________

Тимочке буне____________Тајне конвенције____________

Анексије Босне и Херцеговине______________Ивањдански атентат________

17. Када је и зашто крунисан краљ Петар Карађорђевић?

18. Које су нове странке настале почетком 20. века у Србији? Ко су биле њихове вође?

19. Како је напредовало: школство, рударство, индустриј, наука и уметност до 1914.?

Maтеријал за додатну наставу за Србију Црну Гору и Србе у Хабзбуршком и Османском

царству од Берлинског конреса до првог светског рата (2. део)

1. Ко је био „таст Европе“ и зашто?

2. Ко је био Валтазар Богишић?

3. Шта се у Србији,а шта у Црној Гори десило 1888.?

4. Кад је Црна Гора добила устав и зашто?

5. Које реформе унутрашње управе је изазавао кнез Никола?

6. Које су странке настале у Црној Гори почетком 20. века- ко их је створио и зашто?

7. Када је и зашто тада Црна Гора постала краљевина?

8. Шта је Бомбашка афера и које су јој последице?

9. Ко је био Марко Миљановв?

10. Која је једина црногорска железница почетком 20.в.?

11. Како изгледа црногорско школство у првој половини 20. века?

12. Шта је „култ Русије“ у Црној Гори?

13. Описати црногорско- српске односе крајем 19. Века.

14. На коју се круну позива кнез Никола кад проглшава краљевину?

15. Који је тип устава донет у Црној Гори- објасни.

16. Опиши владавину кнеза Николе- каква је била?

17. Ко чини опозицију кнеза Николе? Шта су они створили?

18. На које срепске владре је покушан или изведен атенат почетком 20.в.

19. Кад је донет: Црногорски устав_________Општи имовински законик__________

20. Када се десило: Бомбашка афера____________Проглашење Црне Горе

краљевином________ Стицање независности Црне Горе________________Признање

анексије_________Увођење стајаће војске у Црној Гори____________

21. Која је била црногорска валута до 1906.- а која од те године- шта нам то говори о

придвреди Црне Горе?

Maтеријал за додатну наставу за Србију Црну Гору и Србе у Хабзбуршком и Османском

царству од Берлинског конреса до првог светског рата (3. део)

1. Којим просторима су живели Срби ван граница Србије и Црне Горе крајем 19. И

почетком 20. века?

2. Које су биле значајне странке Срба у јужној Угарској крајем 19. века и њихове вође?

3. Чији су страначки листови били: „Српски глас“, „Браник“ и „Застава“?

4. У чему су се разликовале либерална и радикална странка у јужној Угарској?

5. Ко је био: Светозар Милетић, Михаило Полит- десанчић, Јаша Томић, Јован јовановиоћ

Змај, Јаков Игњатовић, Лаза костић, Саво Белановић, Иван Мажуранић, Куен

Хедервари, Франц Јозеф, Светозар Прибићевић?

6. Које су опасности претиле Србима у Хабзбуршкој монархији?

7. Објасни појмове: унијаћење, асимилација, германизација, мађаризација, велеиздаја,

Српска света гора, коалиција, резолуција, велеиздаја.

8. Зашто је укинута народно- црквена а утономија Србима у јужној Угарској?

9. Које културне и верске установе су чувале српски идентитет у јужној Угарској?

10. Објасни значај Светозара Милетића за српски народ у јужној Угарској?

11. Када је дошло до: формирања Српске народне слободоумне

странке__________жлибералне и радикалне странке___________

Укидања Српског војводства____________Укидања народно- црквене

аутономије______________доношења Апоњијевог закона___________

Формирања Хрватско- српске коалиције_____________Велеиздајничких

процеса_____________Задарска резолуција___________Донет Српски закон_______

Ријечка резолуција______________Развојачење Војне крајине_______

12. Зашто су донете Задарска и Ријечка резолуција?

13. Зашто су вођени Велеиздајнички процеси?

14. Зашто је укинута Војна крајина и када?

15. Зашто је формирана Буковинско- далматинска митрополија?

16. Какав је био положај Срба на простору Хрватске и Славоније?

17. Који градови у Далмацији су имали велики број Срба- католика?

18. Какав је био положај Срба у далмацији и како се он мењао?

19. Који је био број Срба католика на простору Далмације, а колико је било праволсавних-

објасни.

20. Зашто је дошло до зближавања Срба и Хрвата почетком 20. Века- објасни.

Драги ученици, шаљем вам материјал за додатну наставу од 5. до 8. разреда за период од 12. до 16. октобра:

Додатна настава од 5. до 8. разреда:

Шести разред:

Словени и њихово досељавање на Балкан:

1. Колико је трајала сеоба Словена?

2. Шта се десило 626.?

3. Објасни појмове: склавиније, племенска демократија, лимес

4. Где је била прапостојбина Словена?

5. Зашто су се Словени селили?

6. Како се деле Словени?

7. Каква је била религија Словена? Наведи словенске богове?

8. Где су Словени живели?

9. Какви су били Словени?

10. Ко је покорио Словене и са њима ратовао против Византије?

11. Који су историчари први описали Словене?

12. Шта је предузео цар јустинијан против Словена?

13. Који византијски цар је владао у време словенског насељавања Балкана?

14. До којих градова су Словени стизали у својим нападима?

15. Која три народа су опсела Цариград 626.?

16. Чиме су се бавили Словени?

Седми разред:

Источно питање и балкански народи:

1. Шта је источно питање? Када је отворено, а када је решено?

2. Које велике силе су биле заинтересоване за решавање Источног питања?

3. Објасни појмове: дипломатија, „болесник на Босфору“, окупација, аутономија, дахија,

правитељствујушчи совјет, попечитељства, пашалук, јаничари, зулум, фрајкор, харамбаша,

амнестија,

4. Које револуције су обележиле прву половину 19. века?

5. Када је потписан: Једренски мир, Санстефански мир, Париски мир?

6. После чега је одржан Берлински конгрес?

7. Које су биле одредбе Берлинког конгреса?

8. Када је дошло до:

Кримског рата? Српске револуције? Грчке револуције? Велике источне кризе?Битке код

Наварина? Битке за Севастопољ?

9. Ко је био/ла: Катарина 2.__________Флоренс Најтингејл? ____________Николај 1._______

Наполеон 3._______________Александар Куза_______________Ото фон Бизмарк________

10. Ко је ратовао у Кримском рату? Који су узроци, а које последице овог рата?

11. Чиме почиње Велика источна криза?

12. Шта је добила Србија , а шта Грчка на крају револуције?

13. Ко је и када створио Велику Бугарску? Зашто она није опстала?

Осми разред:

Срби под Османском влашћу:

1. Кад је окупирана,а кад анектирана Босна и херцеговина?

2. Објасни појмове: окупација, анексија, бирократија, Стара Србија, комите

3. Ко је био Бењамин Калај и који му је био циљ? Како је намеравао да га оствари?

4. Ко су најславнији српски писци из Босне и Херцеговине с краја 19. века?

5. Кад је донет устав Босне и Херцеговине, а кад укинут?

6. Који су градови били велики центри?

7. Какав је био однос становништва према аустроугарској власти?

8. Које културне установе су настале у босни и херцеговини да спрече стварање нове нације?

9. Шта је Млада Босна? Гајрет?

10. Ко су главни представници Младе Босне и који им је био циљ?

11. Који је главни догађај везан за припаднике Младе Босне?

12. Ко су комите?

13. Како је Србија помагала Србима у Старој Србији?

14. Ко је био слат да буде конзул у Приштини?

15. Како је настанак албанске лиге утицао на српско становништво у Старој Србији?

16. Које културне и просветне установе су помагале Србе на простору Старе Србије?

17. Ко је био Сима Андрејевић Игуманов?

18. Шта је Младотурска револуција и како је утицала на Србе у Старој Србији?

Драги ученици, шаљем вам материјал за додатну наставу од 5. до 8. разреда за период од 19. до 23. октобра.

Додатна настава од 5. до 8. разреда:

Пети разред:

Државе Старог истока:

1. Шта је Стари исток?

2. Које државе су чиниле Стари исток у старом веку?

3. Које државе обухватају овај простор данас?

4. Како су и када настале прве државе?

5. У долинама којих река су настале прве државе?

6. Како је настала египатска држава?

7. Ко је ујединио Египат?

8. Како се дели историја Египта?

9. По чему је познато старо царство?

10. Како је прекинуто средње царство?

11. Које су најпознатије пирамиде?

12. Ко су најпознатији владари новог царства?

13. Ко су били савременици Рамзеса Другог?

14. Када је настала прва држава на простору Месоптамије и ко ју је основао?

15. Шта је Месопотамија?

16. По чему су познати Сумерци?

17. Који су познати сумерски градови- државе?

18. Који је најстарији сумерски еп? Где је пронађен и којим писмом је писан?

19. Ко је и када покорио Сумерце?

20. Ко је покорио Акађане?

21. По чему је познат Вавилон? Које су се грађевине налазиле у њему?

22. Ко је најпознатији владар Старовавилонског царства? По чему је познат? По ком

принципу се судило у његовом законику? Кад је владао?

23. Ко су били Асирци? Кад је њихова држава била најмоћнија?

24. Који је био главни град Асирије? На којој реци се налазио главни град Асирије?

25. Које су две најпознатије библиотеке старог века? Шта знаш о њима?

26. Кад су Асирци покорили Египат,а ко је и када њих покорио?

27. По чему је познато Нововавилонско царство? Ко је срушио Нововавилонско царство и

кад?

28. Ко је основао Персију?

29. Где се простирала Персија кад је била највећа?

30. Ко је покорио Персију и кад?

31. Ко је све покоравао Египат и кад?

32. Од кад до кад је постојала хетитска држава?

33. Ко је срушио хетитску државу?

34. Који је главни град Хетита? Коју грађевину има?

35. По чему су Хетити били слични Египћанима?

36. Где је био центар државе Јевреја?

37. Ко су славни јеврејски владари?

38. Која вера је настала код Јевреја? Ко је био пророк те вере? Одакле еј извео Јевреје?

Чији је савременик?

39. Ко је ослободио јевреје Вавилонског ропства?

40. Ко је добио ковчег завета?

41. Ко је изградио Јерусалимски храм? Шта је остало од тог храма?

42. Ко су били Феничани? По чему су познати?

43. Шта су створили Феничани?

44. Који су главни феничански градови?

45. Шта су оснивали Феничани?

46. Објасни појмове: сатрапија, пирамида, фараон, сфинга, левант, стари исток, катаракт,

делта, робовласници, законик, Месопотамија, „дар Нила“, клинопис, хијероглифи,

талион, Вавилонско ропство, колоније

47. Шта се догодило: 538.п.н.е., 671.п.н.е., 586.п.н.е., 3000.п.н.е., 3500.п.н.е.,

1650.п.н.е.612.п.н.е.

48. Чији су владари били: Рамзес II, Тутмос III, Асурбанипал, ХатушилишIII, Набополасар,

Давид, Саргон, Менес, Џосер, Кеопс, Соломон, Хамураби, Дарије, Нарам-

Син,Клеопатра, Гудеа, Хатшепсут, Аменхотеп IV

Шести разред:

Стари Словени према староседеоцима и суседима

1. Ко су били суседи Јужних Словена?

2. Ккао се звала прва словеначка држава и кад је настала?

3. Ко је потчинио словеначка племена и кад?

4. Који обичај је задржан као део словеначке традиције и под немачком влашћу?

5. Ко је био први хрватски краљ и кад је крунисан? Одакле докле се простирала Хрватска

под његовом влашћу?

6. Кад су Бугари дошли на Балканско полуострво?

7. Ко је био бугарски вођа у 7. веку?

8. Које градове Словени нису срушили на Балкану?

9. Докле на југу се простирала територија коју су населили Словени?

10. Кад је основано Прво бугарско царство и ко је био први бугарски цар?

11. Ко је био Самуило?

12. Ко је био Људевит Посавски и по чему је битан?

13. Које су последице битке код Беласице?

14. Кад су Мађари дошли у Панонску низију?

15. Ко је и када поразио Мађаре?

16. Ко је био први мађарски краљ и кад је створио мађарску државу?

17. Ко су били Авари?

18. Шта значи“изгибоше ко Авари“ и ко је уништио Аваре?

19. Који је највећи аварско- словенски подухват и како се завршио?

20. Које су биле прве српске државе и одакле докле су се простирале?

21. Где је било средиште Рашке?

22. Који су све народи насељавали Панонску низију?

23. Објасни појмове: Романи, власи, словенизовати, устанак, каганат, хринг, кан,

Карантанија, Самов племенски савез,

24. Шта се десило: 626, 680, 895, 955, 1014, 971, 925, 893, 927, 1025, 1054, 819, 1222.,

25. Ко је био: Симеон, Самуило, Василије II, Аспарух, Арпад, Ираклије, Приск, ОтонI,

СтефанI, Прокопије, Константин VII Порфирогенит

Седми разред:

Први српски устанак

1. Какво је било стање у Београдском пашалуку пред избијање устанка?

2. Објасни појмове: пашалук, дахија, амнестија, зулум, Кочина крајина,фрајкор, јаничари,

Сеча кнезова, Правитељствујушчи совјет, попечитељства,

3. Кога је амнестирао Селим III?

4. Ко је био „српска мајка“? Ко га је убио?

5. Који су узроци избијања побуне против дахија?

6. Који је повод Првог српског устанка?

7. Где је и кад избио Први српски устанак?

8. Ко га је повео? Коју је титулу носио?

9. Које су велике устаничке победе 1805, 1806, 1807.?

10. Који је устанички војвода погинуо 1809. и у којој бици? Који споменик је подигнут

након те битке? Који француски романтичар га је помињао?

11. Ко је погинуо приликом јуриша на Стамбол капију?

12. Ко је погинуо у одбрани Неготина?

13. Којом битком је окончан Први српски устанак?

14. Којом битком је буна прерасла у устанак- објасни.

15. Када је основана Велиак школа? Ко ју је основао?

16. Када су убијене дахије- ко их је и где убио?

17. Како је организована устаничка држава?

18. Зашто је дошло до пропасти Првог српског устанка?

19. Који ратови су се водили кад и Први српски устанак?

20. Која установа из времена устанка постоји и данас под истим именом?

21. Са којим војсковођом је Карађорђе покушао да сарађује?

22. Који мир је био основа за стицање аутономије за Србију?

23. Ко је био први председник Правитељствујушчег савета?

24. Који је јунак имао жену Чучук- Стану, коња Кушљу и није давао Крајину „ни за живу

главу“?

25. У чему је значај Првог српског устанка?

26. Део ког процеса је Први српски устанак?

Осми разред:

Балкански ратови

1. Који су узроци Балканских ратова?

2. Ко је покушао у 19. веку да оснује Балканске савезе?

3. Који су били интереси балканских земаља у Балакнским ратовима?

4. Какав је био став великих сила према Балканским ратовима?

5. Објасни појмове: Источно питање, питање Македоније, велике силе, комите

6. Кад су настали балкански савези и између којих држава?

7. Шта је била окосница српско- бугарског савеза?

8. Који државници су били оснивачи Балканских савеза?

9. Кад је почео Први балкански рат и ко га је почео?

10. Ко је био начелниок генералштаба српске војске?

11. Како је била организована српска војска и ко је управљао армијама?

12. Које су биле велике битке српске војске из 1912.?

13. За коју битку је Радомир Путник добо чин војводе?

14. Како су велике силе реаговале на српскиу успех?

15. Којом конференцијом се окончава рат?

16. Која држава настаје у Првом балканском рату?

17. Којим државама је српска војска помогла током рата?

18. Које су последице Лондонског мира?

19. Зашто је избио Други балкански рат?

20. Којим миром се завршио Други балкански рат?

21. Које су последице Другог балканског рата?

22. Шта је Србија добила балканским ратовима?

23. Која је највећа битка Другог балакнског рата?

24. Ко су учесници Другог балканског рата?

Додатна настава за период од 26. октобра до 30. октобра

Пети разред:

Друштва Старог истока

1. Која је била титула египатског владара?

2. Ккво је било друштво у државама Старог истока?

3. Који тип државног уређења је постојао у Државама Старог истока?

4. Објасни појмове: фараон, гробница, везир, чиновник, дужнички роб, аристократија,

робовласници, робови, сенет

5. Објасни друштвену лествицу у старом Египту.

6. Које су биле дужности везира?

7. За шта је било задужено чиновништво?

8. Опиши живот: писара, робова, свештенства, трговаца и занатлија.

9. Шта су јели у старом Египту, а шта у Месопотамији?

10. Како је изгледала египатска одећа,а како месопотамска одећа?

11. Како су се забављали Египћани?

12. Како су се жене улепшавале?

Шести разред:

Срби од 7. до 12. века

1. Које су биле прве српске земље и које су њихове границе?

2. Ко је први српски познати кнез?

3. Која је прва српска династија и у којој је земљи настала? Када је владала ова династија?

4. Ко су били Властимирови синови?

5. Када и под којим владарем је србија примила хришаћнство?

6. Против кога је Властимир успешно ратовао? На коју је територију проширио државу?

7. Ко је покорио државу Властимирових синова?

8. Ко је након Симеонове смрти дошао у Србију? Како је окончао живот?

9. Ко је покорио Дукљу у 10. веку?

10. Ко је ратовао против Самуила?

11. Ко је био први српски светитељ и шта је он био Самуилу?

12. Ко је основао династију Војислављевића?

13. Шта се догодило: 927, 950, 1014, 1055, 1077, 1016, 1035, 1042, 1101, 1081, 1014, 1025, 1165,

1143,1180?

14. На које територије је Стефан Војислав проширио Дукљу?

15. Објасни појмове: Зета, велики жупан, кан

16. Ко је био први српски краљ и кад је и одакле добио круну?

17. На које је територије проширио Зету краљ Бодин?

18. Ко су Вукановићи, којом су територијом владали и до када?

19. Који византијски цар је сменио династију Вукановића?

20. Са којом државом су успоставили родбинске односе Вукановићи и преко кога?

21. Који валадрску титулу је успоставио Бодин у Рашкој?

22. У ком устанку је учествовао Бодин?

23. Који историјски извор говори о првим српским државама? Ко је његов аутор? Зашто му се

може веровати?

24. Који историјски извор говори о најстаријој историји Дукље?

Седми разред:

Први српски устанак – уређење државе

1. Ко је чинио централну власт у устаничкој Србији?

2. Ко су били представници цивилне, а ко представници војне власти?

3. Које културне установе су настале у устаничкој Србији?

4. Ко је и када основао Велику школу?

5. Шта је данас Велика школа?

6. Ко се школовао у Великој школи?

7. Ко је председавао Преавитељствујушчим совјетом?

8. Када престаје двовлашће у Србији?

9. Када је и како подељен совјет?

10. Шта су попечитељства?

11. Које је улоге имао совјет, а које је имала скупштина?

12. Који државни орган који је настао у Првом српском устанку постоји и сад под истим

именом?

13. Кад је установљен совјет?

14. Од кад постоји званично установа вожда?

15. О чему се одлучивало у совјету, а о чему у скупштинама?

Осми разред:

1. Наведи узроке Првог светског рата.

2. Наведи повод Првог светског рата.

3. Наведи трајање Првог светског рата.

4. Наведи фронтове и ратишта првог светског рата.

5. Како се још и зашто Први светски рат звао?

6. Колико је страдало људи у рату, колико је земаља учествовало?

7. Која је прва савезничка победа у Првом свестком рату и кад се одиграла?

8. Које иновације се јављају у Првом светском рату?

9. Који блокови су водили рат?

10. Објасни појмове: десант, фронт, ровови, офанзива, блок, ултиматум, атентат, суверенитет,

Неограничени подморнички рат, Лондонски споразум, Плава гробница, Брусиловљева

офанзива, Брест- литовски мир, Дарданелска операција, зелени кадар

11. Зашто је дошло до Десанта на Галипоље?

12. Зашто је покренут Неограничени подморнички рат?

13. Које су највеће битке Великог рата? Објасни.

14. Који фронт је формиран након Дарданелске операције?

15. Зашто је битна Брусиловљева офанзива?

16. Како је окончан Први светски рат?

17. Навести адтуме изласка из рата: Бугарске, Османског царства, Аустроугарске и Немачке.

18. Које су последице Великог рата?

19. Који су велики руски порази у рату?

20. Које су велике српске победе у рату?

21. Којом битком се отвара Западни фронт?

22. Поређај догађаје по реду: Колубарска битка, Сарајевски атентат, Церска битка, Верденска

битка, Лондонски споразум, Неограничени подморнички рат, формирање Солунског

фронта

23. Зашто је потписан Мир у Брест- Литовску? Које су одредбе тог мира?

24. Којом конференцијом је завршен Први светски рат?

Повезане вести