ИСТОРИЈА Допунска настава 5-8. разреда

Материјал за прве две недеље:https://classroom.google.com/c/MTc2NTk2MTU3Nzc3/p/MTc2NzExNTc4OTEz/detailsМатеријал за трећу и четврту недељу:https://classroom.google.com/c/MTc2NTk2MTU3Nzc3/p/MTg2ODQwODg0NDU3/detailsМатеријал за пету и шесту недељу је исти.
11 октобра, 2020

Материјал за прве две недеље:https://classroom.google.com/c/MTc2NTk2MTU3Nzc3/p/MTc2NzExNTc4OTEz/details
Материјал за трећу и четврту недељу:https://classroom.google.com/c/MTc2NTk2MTU3Nzc3/p/MTg2ODQwODg0NDU3/details
Материјал за пету и шесту недељу је исти.

Повезане вести