ХЕМИЈА Наставни материјал за период од 19. до 23.10.2020

октобар 26, 2020

Квиз + хидроксиди + питања и задаци

Неметали и метали

Види слику.

Неметали 

1.Наведи барем 5 примена азота и његових једињења.

2.Наведи барем 5 физичких особина угљеника.

3.Написати формуле: азот(I)-оксид, амонијак, угљеник(IV)-оксид, азотна киселина.

4.Одреди валенце елемената у азотастој киселини и сулфатној киселини.

5.Шта је то алотропска модификација и наведи модификације кисеоника.

6.Представи једначинама хемијских реакција:

А.) добијање азотне киселине од њеног анхидрида

Б.) оксидацију угљеника до угљеник(II)-оксида

В.) добијање водоника помоћу магнезијума и сумпорне киселине

Г.) добијање сумпорводоничне киселине

7. Наведи барем 5 примена угљеника и његових једињења.

8. Наведи барем 5 физичких особина сумпора.

9. Написати формуле: фосфор(III)-оксид, сулфитна киселина, азот(III)-оксид, нитритна киселина.

10. Одреди валенце елемената у фосфорној киселини и нитратној киселини.

11. Шта је то алотропска модификација и наведи модификације сумпора.

12. Представи једначинама хемијских реакција:

А.) добијање фосфорне киселине од њеног анхидрида

Б.) оксидацију сумпора до сумпор(IV)-оксида

В.) добијање водоника помоћу цинка и хлоридне киселине

Г.) добијање амонијака

13.Наведи барем 5 примена сумпора и његових једињења.

14.Наведи барем 5 физичких особина угљеника.

15. Састави формуле: азот(III)-оксид, амонијак, угљеник(II)-оксид, азотаста киселина.

16.Одреди валенце елемената у азотној киселини и сулфитној киселини.

17.Представи једначинама хемијских реакција:

А.) добијање азотасте киселине од њеног анхидрида

Б.) оксидацију угљеник(II)-оксида

В.) добијање водоника помоћу цинка и сумпорне киселине

Г.) добијање сумпорводоничне киселине

19.Наведи барем 5 примена угљеника и његових једињења.

20.Наведи барем 5 физичких особина азота.

21.Написати формуле: фосфор(V)-оксид, сулфaтна киселина, азот(II)-оксид, нитритна киселина.

22.Одреди валенце елемената у сулфатној киселини и фосфитној киселини.

23.Шта је то алотропска модификација и наведи модификације угљеника.

24.Представи једначинама хемијских реакција:

А.) добијање карбонатне киселине од њеног анхидрида

Б.) оксидацију сумпор(IV)-оксида

В.) добијање водоника помоћу магнезијума и хлоридне киселине

Г.) добијање амонијака

Повезане вести