Физика Садржај од 26.10. до 6.11.2020.-питања и задаци за вежбање и задаци за проверу знања ученика, као и одговори на питања.

новембар 16, 2020

РВИ КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК- ШЕСТИ РАЗРЕД

  1. ГРУПА

1.Како смо поделили кретање?

2.Како се према брзини креће воз при уласку у станицу?

3.Шта проучава физика?

4.Заокружи слово испред речи која означава физичко тело.

    а)злато               б)вода              в)земља             г)гумица за косу

5.Аутомобил се креће сталном брзином 20m/s. Колики пут пређе за 2,5 минута?

6.Брзину од 36km/h изрази у m/s.

7.Воз дужине 90 метара пређе преко моста дужине 120 метара за 20 секунди. Којом брзином се воз кретао?

  1. ГРУПА

1.Чему је једнака брзина равномерно праволинијског кретања?

2.Опиши путању по којој падају капи кише?

3.Шта је материја? Наведи облике материје.

4.Заокружи слово испред речи која не препада скупу.

    а)чаша            б)оловка          в)гвожђе         г)клупа          д)капа

5.Атлетичар претрчи стазу од 1200 метара за 4 минута. Израчунај његову брзину.

6.Претвори брзину од 72km/h y m/s.

7.Човек направи 270 корака за 3 минута.Одреди његову брзину. Ако је дужина једног човековог корака 90cm.

  Задаци са контролне вежбе

1.група

1. Шта је материја и који су њени облици?

Материја је све што постоји у природи. Облици материје су: супстанција и физичко поље.

2. Који од наведених појмова је физичко тело?

а) ваздух         б) злато          в) вода              г) гумица за косу

3. Како смо поделили кретање према облику путање?

Према облику путање, кретање се дели на праволинијско и криволинијско. 

4. Како се према брзини креће воз када полази са станице?

Воз који полази са станице, се према брзини креће убрзано.

5. Колики пут пређе тело за 12s ако се креће равномерно праволинијски, брзином 10 m/s?

6.Брзину од 18 km/h претвори у m/s.

7.Воз дужине 90m прелази преко моста дужине 120m за 20s. Којом брзином се воз кретао?

1.група (6-2 и 6-1-група А)

1. Како смо поделили кретање?

Кретање се дели:

– према облику путање на праволинијско и криволинијско

– према дужини пута који тело пређе за одређено време (према брзини) на равномерно и променљиво.

2. Како се према брзини креће воз при уласку у станицу?

При уласку у станицу, воз се креће успорено.

3. Шта проучава физика?

Физика проучава природне појаве и законитости по којима се оне одвијају.

Појаве које физика проучава су: кретање, светлост, звук, топлотне појаве…

4. Заокружи слово испред речи која означава физичко тело. 

 a)злато          б)вода           в) земља            г) гумица за косу

5. Аутомобил се креће сталном брзином 20m/s. Колики пут пређе за 2,5 минута?

6.Брзину од 36km/h изрази у m/s.

7. Воз дужине 90m метара пређе преко моста дужине 120m метара за 20s. Којом брзином се воз кретао?

2.група

1.Чему је једнака брзина равномерно праволинијског кретања?

Брзина равномерног праволинијског кретања бројно је једнака пређеном путу у јединици времена.

v=s/t

2. Опиши путању по којој падају кишне капи?

Путања по којој падају кишне капи је праволинијска. 

3. Шта је материја? Наведите облике материје.

Материја је све што постоји у природи, а њени облици су: супстанција и физичко поље.

4. Заокружи слово испред речи која не припада скупу.

a) чаша           б) оловка            в) гвожђе           г) клупа             д) капа

5. Атлетичар претрчи стазу од 1200 метара за 4 минута. Израчунај његову брзину.

6. Претвори брзину од 72km/h у m/s.

7. Човек направи 270 корака за 3 минута. Одреди његову брзину, ако је дужина човековог корака 90cm.

3.група

1. Шта је супстанца?

Супстанца је облик материје који учествује у грађи тела, од супстанце се изграђују физичка тела.

2. Наведи три примера за физичко тело које се може направити од исте супстанце.

Од стакла се праве: чаше, прозорска окна, чиније, од вуне се праве: џемпери, капе, чарапе.

3. Шта је референтно тело? Наведи пример.

Референтно тело је тело које мирује и у односу на њега се посматра кретање других тела. На пример: дрво мирује, а аутобус се креће…

4. Каква је путања по којој се креће рингишпил?

Путања рингишпила је крижница, криволинијска.

5. Атлетичар стазу дугу 1200 претрчи за 5 минута. Израчунај његову брзину. 

6. Из два места чија је удањеност 280km крећу истовремено два аутомобила, један другом у сусрет брзинама 80km/h и 60km/h . Након колико времена ће се аутомобили срести?

7. Претвори брзину од 72km/h у  m/s.          

Повезане вести