Физика Садржај часова од 3.11. до 17.11.2020.

новембар 16, 2020

Узајамно деловање тела које се остварује преко физичког поља

Ако тела нису у непосредном додиру, деловање се остварује преко физичког поља. Облици физичког поља су: гравитационо, електрично и магнетно.

ГРАВИТАЦИОНО ДЕЛОВАЊЕ:                                                                                                   -остварује се у гравитационом пољу;                                                                                                                   -свако тело има гравитационо поље, ми се налазимо у гравитационом пољу Земље;                                                                                                                    -увек је привлачно

ЕЛЕКТРИЧНО ДЕЛОВАЊЕ:                                                                                                                          -остварује се у електричном пољу;                                                                                                                                     -електрично поље је простор око наелектрисаног тела у коме се испољава деловање тог тела (привлачење и одбијање);                                                                                                                                                                       -електрично поље може бити привлачно и одбојно.                                                                                    Тело се може наелектрисати: трењем, додиром и инфлуенцом (када се тело нађе у електричном пољу другог тела).                                                                                                           Постоје две врсте наелектрисања: позитивно (+) и негативно (-), што је још у VIII веку утврдио амерички физичар Бенџамин Френклин. Он је утврдио да када се стаклена шипка протрља свилом постаје наелектрисана позитивно, а када се ебонитна или пластична шипка протрља вуном постаје наелектрисана негативно.                                                                        Наелектрисања различитог знака (разноимена) се међусобно привлаче, а наелектрисања истог знака (истоимена) се међусобно одбијају. (нацртати, уџбеник стр.69, сл. 3.22)

МАГНЕТНО ДЕЛОВАЊЕ:                                                                                                                                                   -јавља се у магнетном пољу;                                                                                                                                        -магнетно поље постоји око магнета или нагнетисаних тела;                                                                    -магнетно деловање може бити привлачно и одбојно.                                                                    Магнети се праве од руде гвожђа-магнетита, као и намагнетисавањем гвожђа и челика. Магнети могу бити стални и привремени-електромагнет.                                                                   Стални магнети се најчешће праве у облику игле, шипке и потковице.                                                   Магнет има два пола, северни (N) и јужни (S).                                                                                            Истоимени полови магнета се одбијају (северни и северни или јужни и јужни пол), а разноимени полови се привлаче (северни и јужни пол).  (нацртати ,стр.72, сл.3.27)                                                 Земља је велики магнет и око ње постоји магнетно поље.

Деловање између тела која нису у непосредном додиру смо објаснили огледима (уџбеник стр. 65-73.)

Узајамно деловање тела у природи

Кретање тела изазвано је деловањем  другог тела: лопта ће се покренути када је шутнемо, бацимо; аутомобил покреће мотор или други аутомобил…

При узајамном деловању два тела долази до промене положаја тела, промене брзине по правцу, смеру и интензитету или до промене облика тела (деформација).

До узајамног деловања долази када су тела у директном контакту-непосредно и посредно-преко физичког поља.

У непосредном додиру два тела јављају се следећи облици узајамног деловања:

-промена облика тела

-трење

-отпор средине

Промена облика тела (деформација) може бити:

-ЕЛАСТИЧНА- када тело привремено мења облик, после престанка деловања тело се враћа у првобитни облик (еластична опруга, гумица за косу).

-ПЛАСТИЧНА- тело задржава облик после деформације (пластелин, жица).

Деформација тела настаје савијањем, сабијањем и истезањем.

Трење је отпор који подлога пружа телу које се по њој креће.

Трење утиче на смањење брзине тела. Трење зависи од врсте подлоге и углачаности површина које се додирују.                                                                                                                    Трење се јавља при клизању и при котрљању. Трење при котрљању је мање од трења при клизању.                                                                                                                                  Трење може бити корисно и штетно.

Отпор средине се супротставља кретању тела кроз гасове и течности (ФЛУИДИ).

Отпор средине утиче на смањење брзине кретања тела. Отпор који нека средина пружа зависи од врсте средине (ваздух или вода), облика тела (тела која имају АЕРОДИНАМИЧНИ облик брже се крећу) и површине тела (отпор ваздуха делује на лист папира, лишће које пада).

Повезане вести