ФИЗИКА Садржај часова од 2. 10. до 9. 10. 2020.

октобар 11, 2020

Светлосне појаве

                    Светлост, простирање и одбијање светлости

Светлост је део електромагнетних таласа који су видљиви људским оком. Светлост има својства честица и таласа, а емитују је извори светлости. Извори светлости могу бити природни и вештачки.

Светлост се кроз хомогену средину простире праволинијски – закон простирања светлости.                                                                                               Последице праволинијског простирања светлости су сенка и полусенка, помрачење Сунца и Месеца.

Светлосни зраци када наиђу на неко тело могу да се одбију-РЕФЛЕКСИЈА,  пређу у другу средину-РЕФРАКЦИЈА, или да их тело упија-АПСОРПЦИЈА.

Светлост се одбија од углачаних површина-ОГЛЕДАЛА.                                           Одбијање може бити: усмерено и дифузно.Светлосни зраци се одбијају по закону одбијања:

Упадни угао је једнак одбојном углу, при чему упадни зрак, нормала и одбијени зрак леже у истој равни.

                      α=ß          α-упадни угао,               ß-одбојни угао

Равна огледала су углачане равне површине од којих се одбија највећи део упадне светлости. Лик предмета у равном огледалу је имагинаран (нестваран), исте величине као предмет, усправан је, на истом растојању од огледала као и предмет и симетрични су- десна страна предмета је лева страна лика.                                                                                                                       Питања:                                                                                                                                       1. Наведи два вештачка извора светлости.                                                                                                                2. Наведи најмање две материјалне средине кроз које се светлост простире.                      3.Када настаје сенка, а када полусенка?                                                                        4.Ако зрак пада под углом од 90° на површину равног огледала, колики је одбојни угао?                                                                                                                 5.Зрак пада на површину равног огледала под углом од 60°, колики је угао између упадног и одбовног зрака? Нацртати.

Повезане вести