ФИЗИКА Наставни материјал од 15. до 26.10.2020.

октобар 23, 2020

Средња и тренутна брзина

Равномерно променљиво праволинијско кретање је кретање са сталним убрзањем. Код променљивог кретања се може одредити средња и тренутна брзина.

Средња брзина је једнака количнику укупног пређеног пута и укупног времена кретања. Средња брзина равномерно променљивог кретања једнака је половини збира почетне и крајње брзине.

v=su/tu                 v=S1+S2+S3t1+t2+t3                                               v=vo+v2

Тренутна брзина је брзина кретања тела у одређеном тренутку.

 Примери за променљиво праволинијско кретање:

-авион приликом полетања и слетања по писти се креће променљиво                                       -аутобус при кретању са станице или када се зауставља на семафор                                  -јабука, камен-док падају

Примери израчунавања средње брзине:

1.Аутомобил је прешао 120km за 2 часа, а у наредних 2 часа још 100km. Колика је средња брзина аутомобила дуж целог пута?                                                                                          s1=120km                        v sr=s1+s2t1+t2                                                                                                                 t1=2h                                v sr=120km+100km2h+2h                                                                                                                               t2=2h                                 v sr =55kmh                                                                                                                       s2=100km                                                                                                                                    v sr=?                                                                                                                                                                            2.За 2 часа тело је прешло пут од 68km, затим је стајало један час, па наставило да се креће брзином 20 km/h још 2h. Колика је средња брзина тела дуж селог пута?  s1=68kmh                                  s3=v ·t                                                                                                   t1=2h                                       v sr =s1+s2+s3t1+t2+t3                                                                                                             s2=0                                         v sr = 21,6kmh                                                                                                           t2=1h                                                                                                                                                    v 3=20kmh                                                                                                                                     t3=2h                                                                                                                                            v sr=? Сличне задатке смо решавали прошле године                                                      3.Тело полази из мировања са убрзањем 2,5m/s2. Колика ће бити брзина тог тела након 5s.                                                                                                                                   а=2,5m/s2                                   v = a·t                                                                                                               vo=0                                            v = 7,5s                                                                                                  t=5s                                                                                                                                                v=?

И ове задатке смо урадили на часу, па покушајте да их решите:

1.Пут од 60km тело је прешло за 1,5 часова, затим је мировало пола сата, па наставило да се креће брзином 60kmh још 2 часа. Израчунај укупан пут који је тело прешло и средњу брзину дуж целог пута.

2.Тело полази из мировања са убрзањем 0,8 m/s2 Колику брзину ће достићи за  ¼ минуте?

3.Тело је за 5s достигло брзину 8 msкрећући се из мировања. Колика ће бити брзина тела након 8s од почетка кретања, ако настави да се креће са истим убрзањем?

Питања и задаци за домаћи:

1. Заокружи слово испред тачног одговора.

    Које од наведених кретања је равномерно:

    а) авиона по писти при полетању,

    б) морских таласа на плажи,

    в) трамваја према семафору с црвеним светлом,

    г) падобранца са отвореним падобраном?

2. Заокружи слово испред тачног одговора.

      Које се од наведених тела креће праволинијски:

      а) лифт који се пење навише,

      б) кошаркашка лопта код слободног бацања у кош,

      в) аутобус који се преће планинским путем ка врху Ртња,

      г) чамац на таласима?

3. Брод је превозио терет на реци крећући се низводно са укљученим мотором.                   Вучне силе мотора и реке истог су правца и смера. Кретање брода је:

     а) равномерно,

     б) равномерно убрзано,

     в) равномерно успорено? 

     Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Санке се спуштају низ косу падину 8s без почетне брзине, са убрзањем од 0,5ms2 Колика је брзина санки на крају падине?

5. Скијаш је кренуо из мировања и за 6s прешао дужину скакаонице пре скока и достигао брзину од 30ms Колико је било убрзање скијаша?

6. Одреди средњу брзину мотоцикла ако је 180m прешао за 15 секунди, а наредних 300m за 17 секунди.

Повезане вести