ФИЗИКА Кратак садржај, питања и задаци, за период од 5. 10. до 14. 10. 2020.

октобар 11, 2020

Средња и тренутна брзина

Равномерно променљиво праволинијско кретање је кретање са сталним убрзањем. Код променљивог кретања се може одредити средња и тренутна брзина.

Средња брзина је једнака количнику укупног пређеног пута и укупног времена кретања. Средња брзина равномерно променљивог кретања једнака је половини збира почетне и крајње брзине.

v=su/tu                 v=S1+S2+S3t1+t2+t3                                               v=vo+v2

Тренутна брзина је брзина кретања тела у одређеном тренутку.

 Питања и задаци за домаћи:

1. Заокружи слово испред тачног одговора.

    Које од наведених кретања је равномерно:

    а) авиона по писти при полетању,

    б) морских таласа на плажи,

    в) трамваја према семафору с црвеним светлом,

    г) падобранца са отвореним падобраном?

2. Заокружи слово испред тачног одговора.

      Које се од наведених тела креће праволинијски:

      а) лифт који се пење навише,

      б) кошаркашка лопта код слободног бацања у кош,

      в) аутобус који се преће планинским путем ка врху Ртња,

      г) чамац на таласима?

3. Брод је превозио терет на реци крећући се низводно са укљученим мотором.                   Вучне силе мотора и реке истог су правца и смера. Кретање брода је:

     а) равномерно,

     б) равномерно убрзано,

     в) равномерно успорено? 

     Заокружи слово испред тачног одговора.

4. Санке се спуштају низ косу падину 8s без почетне брзине, са убрзањем од 0,5ms2 Колика је брзина санки на крају падине?

5. Скијаш је кренуо из мировања и за 6s прешао дужину скакаонице пре скока и достигао брзину од 30ms Колико је било убрзање скијаша?

6. Одреди средњу брзину мотоцикла ако је 180m прешао за 15 секунди, а наредних 300m за 17 секунди.

Повезане вести