ФИЗИКА Израчунавање пређеног пута и времена

октобар 12, 2020

До сада смо научили о кретању тела, о брзини и како се брзина израчунава. Пример: Пут од 1,8 бициклиста је прешао за 5 минута. Којом брзином се кретао? (Примењујемо упутство за решавање задатака-уџбеник страна 44.).

s=1,8 km=1,8·1000m=1800m                             v=st                                                                                                                           t=5 min=5·60s=300s                                            v=1800m300s                                                                                                     v=?                                                                        v=6ms

При вожњи аутомобилом или аутобусом брзину кретања очитавамо на брзиномеру. Ако и време кретања меримо часовником, можемо да израчунамо колики смо пут прешли. Такође можемо да одредимо колико је времена потребно да пређемо одређено растојање, ако знамо којом брзином се крећемо.

v=s/t,            s=v·t,                t=s/v

На основу математичких релација, зависност се исказује речима и записују.

Ако је кретање тела равномерно праволинијско, пређени пут, s је једнак производу брзине и времена кретања.

Време кретања тела t, израчунава се дељењем пређеног пута и брзине кретања.

Примери: (Примењујемо упутство за решавање задатака-уџбеник страна 44.).

1.v=60km/h                 2. s=240km                 3.v=54km/h= 54 1000m3600s =15ms

    t=5h                             v=50km/h                    t=10min=10·60s=600s                   

    s=?                               t=?                               s=?

s=v·t                                t=sv                               s=v·t

s=60kmh ·5h                     t=240km50km/h                      s=15ms·600s

s=300km                         t=4,8h                          s=9000m=9km

За израчунавање пређеног пута може се применити табела.                                             Пример: Тело се креће равномерно праволинијски брзином 5ms Помоћу табеле представи кретање тела у првих пет секунди.

Табела: v=5m/s,                   s=v ·t

t(s)012345
s(m)0510152025

Повезане вести