ФИЗИКА ДОПУНСКА Наставни материјал од 12.до 16.10.2020.

октобар 23, 2020

Mеханичко кретање

1.Допуни реченице:                                                                                                                                                       Механичко кретање је…                                                                                                                                                   Тело које мирује и у односу на њега посматрамо кретање других тела је… При кретању аутомобила, референтно тело може бити…                                               Чамац плови реком, креће се у односу на…

2.Наведи физичке величине које описују кретање тела.

3. Поред назива величина напиши, речима, назив мерне јединице.

Време кретања__________________

Пређени пут_____________________

Брзина__________________________

4. Повежи називе физичких величина са њиховим ознакама:                                   време                                       а                                                                                                              пређени пут                            v                                                                                                                     брзина                                      t                                                                                    путања                                     s                

Повезане вести