ФИЗИКА допунска настава Наставни материјал од 12.-16.10.2020

октобар 23, 2020

Периодично и осцилаторно кретање

1.Допуни реченице:                                                                                                                       Периодично кретање је…                                                                                                                                          Казаљке на часовнику врше_________________, а клатно часовника_______________.                                                                                                Време за које тело изврши једну осцилацију је…

2. На линији поред наведених примера периодичног кретања напиши слово О, ако је кретање осцилаторно, и К, ако је кружно:                                                                                                             а) кретање елипсе хеликоптера                                                                                                                б) кретање казаљке на часовнику                                                                                                                             в) кретање љуљашке                                                                                                                                        г) рингишпила                                                                                                                                                              д) клипа у мотору

3. Осцилаторно кретање је:                                                                                                              а) периодично кретање по кружници;                                                                                                                                          б) периодично кретање тела дуж исте путање око равнотежног положаја                                          в) кретање тела са сталном брзином

Повезане вести