Izaberite stranicu

Брзина равномерно праволинијског кретања

1.Брзину од 18 km/h изрази у m/s. 

2.Брзину од 792 km/h изрази у m/s. 

3.Аутомобил се креће равномерно праволинијски, за 40 min пређе 48 km/h. За колико секунди ће прећи пут од 2 km ако се креће истом брзином?

4.Један аутомобил се креће равномерно праволинијски брзином 50 km/h . Други аутомобил се креће дуж истог правца брзином 70 km/h. Израчунај брзину једног аутомобила у односу на други када се крећу:                                                                     а) у истом смеру;                                                                                                                         б) у супротном смеру                                                                                              Скицирај кретање тела у оба случаја.