ФИЗИКА ДОДАТНА Наставни материјал од 12.-16.10.2020

октобар 23, 2020

Осцилаторно и таласно кретање

1.Повежи физичку величину са њеном дефиницијом.                                                                                              -растојање између амплитудних положаја                                  а) период осциловања                                                                                                               -број осцилација у једној секунди                                                б) фреквенца                                                                                                                                                                                                                                                                 -време за које тело изврши једну осцилацију                                                                                            -пут који талас пређе у секунди

2.Растојање које талас пређе за време једног периода је:                                                                        а) амплитуда                                б) фрекванца                              в) таласна дужина 

3.Одреди период и фреквенцију метронома, ако за две секунде начини 20 осцилација. 

4.Фреквенција осциловања тега је 5 Hz. За које време ће тег извршити 300 осцилација?

                                                              Звук

1.Таласна дужина звучног таласа у ваздуху износи 8,5cm. Колика је фреквенца овог звучног таласа ако је брзина звука у ваздуху 340 m/s?

2.Растојање између два узастопна брега трансверзалног таласа износи 10 cm. Колика је брзина простирања таласа ако растојање од две таласне дужине пређе за 1s.

3. Зидар испусти чекић са висине 45 m и истовремено узвикне: ,,Пази!“ Колико времена има радник на земљи да се склони пре него падне чекић? (g=10 m/s2, u=340m/s)

Повезане вести