ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

септембар 26, 2022

Традиционално је и ове године обележен Европски дан језика. Професори и наставници енглеског и руског језика су у сарадњи са учитељима, кроз низ активности, ученицима приказали значај познавања више језика. Најбитније, ученици су научили лепе речи на неколико европских језика. Ученици другог циклуса су добили задатак да на тему „Љубав“ истраже и пронађу речи које их асоцирају на исту. Идеја је била да ову тему представе на неколико европских језика. Такође, имали су задатак да изаберу једну од европских држава и путем презентације је представе.Ученици који похађају библиотечку секцију су поздравне речи писали на неколико европских језика и кроз своје радове представљали заставе европских држава. Радови ученика су истакнути на паноима у матичној и подручним школама.

Пано у централном холу матичне школе у Умчарима уредили су ученици матичне школе са својом наставницом енглеског језика Радмилом Марковић и библиотекарима школе Кристином Катанчевић и Јеленом Аџић.
 Пано у издвојеном одељењу  у Дражњу уредили су ученици старијих разреда са наставницом српског језика Даницом Јеремић
Пано у издвојеном одељењу у Дражњу уредили су ученици старијих разреда са наставницом српског језика Маријанм Жујевић Николић.

Ученици трећег разреда издвојеног одељења у Дражњу изабрали су једну европску државу, приказали њену заставу, научили да се представе и поздраве на изабраном језику. На часу математике учили су бројеве до 1000 на више европских језика, док су на часу музичке културе певали песму „Кад си срећан“, такође на неколико европских језика.

Европски дан језика су тематским часом обележили и наставници географије, руског језика и историје. Наставница историје Данијела Кужет је кроз презентацију дала преглед историје словенских језика, посебно српског. Наставник географије Слободан  Милићевић је објаснио значај језика за очување идентитета народа. Ученици су наводили језичке групе које су учили из географије. Наставница историје је помињала легенде народа из прошлости које су обликовале идентитет тих народа. Наставница руског језика Кристина  Катанчевић говорила је о значају учења страних језика. Наводила је занимљивости: од када се обележава Европски дан језика,  колико има језика у свету, којој језичкој породици припада руски језик и слично. Затим су ученици набрајали русизме тј. речи руског порекла које су се усталиле у српском језику, а потом су налазили и њихове синониме.

Ученици су на крају часа решавали ребусе о европским језицима, које су потом сврставали у језичке групе.

Повезане вести