Дијана Арсић

Наставни предмет: разредне наставе

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: мастер учитељ
Дужина радног искуства као наставника: 9 година
Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година

Број сати: 206,5

• Програм обуке за запослене у образовању / Дигитална учионица / Дигитално компетентан наставник – Увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала ( ЗУОВ )

• Дигитално образовање 2021 ( EDTECH CENTER )

• Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења ( ЗУОВ )

• Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима бр.123 ( ЗУОВ )

• Мотивисаност ученика у наставном процесу ( ЗУОВ )

Истакнута професионална постигнућа наставника:

  • Победник у пројекту „ Наш кутак “ финансиран од стране Центра за Деполитизацију Косовског Друштва ( CDKD )
  • Похвала за учешће на литерарном конкурсу „ Матерња мелодија и образовање “

Реч наставника:

На основу мог досадашњег искуства у раду са децом, могу слободно да закључим да се мој приступ у учењу деце заснива на искрености, поштовању и стрпљењу. На тај начин деца како кући, тако и у школи уче о правим животним вредностима и начинима понашања. Трудим се да на часовима и ваннаставним активностима деца увек буду укључена, то се односи на подстицање њихове мотивације и жеље за учествовањем и такмичењем. Исто тако, и да науче да оцењују своје успехе или неуспехе, да свему приступају са великим стрпљењем и оптимизмом. Такође, своју креативност укључујем у све просветне домене како би све активности и часови пробудили интересовање код деце, што је до сад увек резултирало добим исходом.