Дежурство на пробном и завршном испиту

Сви наставници разредне и предметне наставе, осим одељењских старешина осмог разреда