Izaberite stranicu

Пети разред: сва досадашња предавања :https://classroom.google.com/c/MTQ2NDEwNjMyNzY4/p/MTc2NzA5MjI2MDkw/details
Домаћи задаци до сад су били:( до 26. септембра) 1. Навести по један пример за сваку врсту историјских извора. 2. Одредити миленијум, век и деценију за по три једноцифрене, двоцифрене, троцифрене и четвороцифрене године по избору.  
Драги петаци, ове недеље радимо Балканско полуострво у праисторији, имате снимак предавања на сајту. следећи час- правите праисторијске кућице, сами причате о епохи из које је кућица/ станиште које сте направили, а ја постављам питање из остатка градива праисторије.Рецимо, направили сте сојеницу која је из неолита, млађег каменог доба, па ми препричате шта знате о неолиту, а ја постављам питање које се тиче градива палеолита или металног доба- рецимо делатности људи из палеолита или из металног доба.https://classroom.google.com/c/MTQ2NDEwNjMyNzY4/p/MTQ5ODY0NDk1MzY5/details
Лекцију Државе Старог истока можете наћи на линку:(19, 20 и 26.10.) За домаћи је и да нацртате карту Старог истока са 38.стр. у уџбенику.Лекцију Државе Старог истока можете наћи на линку: За домаћи је и да нацртате карту Старог истока са 38.стр. у уџбенику.