Даница Јеремић

Наставни предмет: Српски језик и књижевност

Школа: ОШ „Мића Стојковић“
Образовни ниво: VII

Похађани програми стручног усавршавања у последњих 5 година
Број сати: 200

• Програм обуке за запослене у образовању /Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (19,5), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• „Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи“ (8), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• Обука „Етика и интегритет”, (8) Агенција за спречавање корупције

• Нови модели учења у раду са надареним ученицима ИОП 3 (8), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

• „Обука за запослене – породично насиље“ (16), Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Реч наставника:

У настави примењујем динстинктивне методе рада, планирам активности којима подстичем разој различитих облика мишљења и усвајања нових сазнања. Ученике континуирано мотивишем, сагледавам њихове индивидуалне потребе, подстичем њихов напредак и креативност. Такође, дајем потпуну и разумљиву информацију о томе како су савладали градиво, примењујући објективно оцењивање на основу утврђених критеријума. Као наставник сам максимално посвећена свом предмету и ученицима.