Дан осмеха

Дан осмеха су чланови историјске секције обележили радно, правећи постере и логое запројекте и користећи веб алате. На часу смо разговарали и о значају медијске писмености ипорекла информација што је све део великог европског пројекта под називом „SMILE“. Овајдигитални осмех треба да оснажи ученике и наставнике на пољу дигиталних компетенција иумањи проток погрешних и злонамерних […]
22 октобра, 2021

Дан осмеха су чланови историјске секције обележили радно, правећи постере и логое за
пројекте и користећи веб алате. На часу смо разговарали и о значају медијске писмености и
порекла информација што је све део великог европског пројекта под називом „SMILE“. Овај
дигитални осмех треба да оснажи ученике и наставнике на пољу дигиталних компетенција и
умањи проток погрешних и злонамерних информација на интернету. Овај час је и наш
допринос догађају на интернету којим се обележава Дан осмеха , а који је реализован преко
eTwinning-a.