Акти

Правилник о заштити података о личности

На основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018), Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, дана 07. 11. 2019. године, донео је ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О...

Правилник о награђивању

На основу члана 119.став 1. тачка1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019), и члан 47. Статута ОШ „Мића Стојковић“, Умчари, Школски одбор ОШ „Мића Стојковић“, дана 07. 11. 2019. године, донео је...
Правилник о заштити података о личности

Правилник о награђивању

На основу члана 119.став 1. тачка1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр....

Правилник о поклону

Правилник о поклону

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласникРС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 –...

opširnije
Статут

Статут

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,...

opširnije