Акти

Правилник о поклону

Правилник о поклону

На основу одредби Закона о агенцији за борбу против корупције (“Службени гласникРС“, бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 –...

opširnije
Статут

Статут

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,...

opširnije