БИОЛОГИЈА Наставни материјал за период од 19. до 23. октобра.

октобар 26, 2020

У Гугл учионици окачена је припрема за писмену проверу знања. 

Првом писменом провером знања обухваћено је градиво од 9. до 45. стране.

Посебно обратити пажњу на појмове које је потребно знати дефинисати а то су: биологија, ћелија, експеримент, лабораторија, хипотеза, исхрана, аутотрофи, хетеротрофи, систематика и врста.
Такође, потребно је знати које су особине живих бића, које су гране биологије, шта се налази на планети Земљи, који су кораци биолошког истраживања, поделу експеримената, делове система органа за варење човека, процес фотосинтезе, постојање царства и домена, скицирање грађе ћелије. 

Повезане вести

Српски језик

Данашњи задатак за групу Б је да прочитате драмски текст Љубише Ђокића Биберче на 192. страни у...

Српски језик

Петаци, данашњи задатак за групу А је да прочитају народну бајку Биберче која се налази у вашим...