Izaberite stranicu

У Гугл учионици окачена је припрема за писмену проверу знања. 

Првом писменом провером знања обухваћено је градиво од 9. до 45. стране.

Посебно обратити пажњу на појмове које је потребно знати дефинисати а то су: биологија, ћелија, експеримент, лабораторија, хипотеза, исхрана, аутотрофи, хетеротрофи, систематика и врста.
Такође, потребно је знати које су особине живих бића, које су гране биологије, шта се налази на планети Земљи, који су кораци биолошког истраживања, поделу експеримената, делове система органа за варење човека, процес фотосинтезе, постојање царства и домена, скицирање грађе ћелије.