БИОЛОГИЈА Наставни материјал за период од 19. до 23. октобра.

октобар 26, 2020

Колонијални и вишећелијски организми

Колонијални организми су они који се састоје од већег броја ћелија при чему је свака ћелија задржала своју индивидуалност, односно, може се одвојити од колоније и започети самостални живот.

Схематски приказана класификација колонијалних организама:

Податке и слике о колонији цијанобактерија и Волвокса можете наћи у уџбенику на странама 26. и 27. Потребно је да знате да скицирате ове две колоније и да објасните разлику међу њима. Наиме, у оквиру колоније цијанобактерија све ћелије су исте и врше исте функције док се у оквиру  колоније Волвокса ћелије разликују и по величини и по функцији (крупније ћелије имају улогу у репродукцији а ситније у кретању). Иначе, колонија Волвокса и специјализација њених ћелија за вршење различитих функција били су веома интересантним научницима. Чувени научник, Ернест Хекел, сматрао је да су вишећелијски организми настали од колонијалног претка који је био сличан Волвоксу. 

Вишећелијски организми су организми који се састоје од већег броја ћелија али те ћелије нису независне, дакле, не могу напустити организам и започети самосталан живот. Сви вишећелијски организми су еукариоти, односно, у својим ћелијама имају једро у којем им се налази генетски материјал. 

Класификација вишећелијских организама:

У оквиру вишећелијских организама ћелије се могу удруживати и градити ткива, ткива удруживати у органе, органи у органске системе а сви органиски системи у организам.

Алге и гљиве поседују организам који се састоји само од ћелија. Дакле, не постоје ткива, органи и органски системи.

Биљни организам изграђују ћелије које се удружују у ткива, ткива у органе а органи у организам. Дакле, не постоје органски системи.

У случају животиња ћелије се удуржују у ткива, ткива у органе, органи у органске системе а сви органиски системи у организам.

Вишећелијски организми на површини свог тела имају заштитни слој који се састоји од густо збијених ћелија. Он се код животиња назива епител а код биљака епидермис. Епидермис се налази на корену, стаблу, листу и цвету. 
Домаћи задатак: Скицирајте у вашим свескама колонију цијанобактерија и Волвокса и одговорите на питања са 29. стране.

Повезане вести