04 мар 2024

План јавних набавки за 2024

15 нов 2022

План јавних набавки за 2022

13 Феб 2021

План јавних набавки за 2021

Одлука о усвајању плана

План јавних набавки електрична енергија

31 Јул 2020

План јавних набавки 2020 године – добра, услуге, радови

01 Sep 2019

Јавна набавка Услуге извођења екскурзија и наставе у природи

У поступку јавне набавке мале вредности број 03/2016 Услуге извођења екскурзија и наставе у природи, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

06 Sep 2019

Јавна набавка мале вредности – добра Електрична енергија

У поступку јавне набавке мале вредности број 1/2016 набавка добра Електричне енергије у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

06 Sep 2019

Јавна набавка мале вредности – добра „Ужина за ученике од 1–8. разреда“

У поступку јавне набавке мале вредности број 3/2015 „Ужина за ученике од 1 – 8. разреда“ у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

02 jun 2015

Услуга извођења екскурзије за ученике од првог до осмог разреда

У поступку јавне набавке мале вредности број 2/2015 „Услуга извођења екскурзије за ученике од првог до осмог разреда “ у Београду, ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.

06 Sep 2017

Јавна набавка – Завршетак радова на санацији школског објекта у Дражњу

План јавних набавки за 2017. годину

 На Порталу јавних набавки објављен је план набавки за 2017. годину који се односи на ОШ „Мића Стојковић“.

Јавна набавка 01/17 – Екскурзије и настава у природи – Одлуке о закључењу оквирних споразума

У поступку јавне набавке мале вредности број 01/17  – Услуге извођења екскурзија и наставе у природи – донете су следеће одлуке о закључењу оквирних споразума:

Јавна набавка мале вредности – набавка добара – Електрична енергија

У поступку јавне набавке мале вредности – набавка добра електричне енергије у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

Јавна набавка 02/17 – Завршетак радова на санацији школског објекта у Дражњу

У поступку јавне набавке  број 02/17 – Завршетак радова на санацији школског објекта у Дражњу – позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга.

Јавна набавка мале вредности 05/17 – Набавка готових ланч пакета 

У поступку јавне набавке мале вредности – набавка добра електричне енергије у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 

Јавна набавка мале вредности 06/17 – Екскурзије од 5. до 8. разреда

У поступку јавне набавке мале вредности –Екскурзије од 5. до 8. разреда, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга.

Јавна набавка мале вредности 1/18 – набавка добара – Електрична енергија

У поступку јавне набавке мале вредности – набавка добра електричне енергије у Београду, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара. 

Јавна набавка 04/18 – Услуге извођења екскурзија и наставе у природи

У поступку јавне набавке мале вредности број 04/18 – Услуге извођења екскурзија и наставе у природи – позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга.

Јавна набавка мале вредности 01/19 – Фасада школе у Камендолу

Јавна набавка 02/19 – Услуге извођења екскурзија и наставе у природи

У поступку јавне набавке мале вредности број 02/19 – Услуге извођења екскурзија и наставе у природи – позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци услуга

Јавна набавка мале вредности 03/19 – набавка добара – Електрична енергија

Измена и допуна Плана јавних набавки 2019.

У поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова – Водоинсталатерски и санитарни радови, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.