Ученички парламент

јун 27, 2020

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи као и учешће свих ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Због чега је значајно постојање Ученичког парламента?

 • због тога што гарантује основне слободе ученика кроз остваривање права на слободу говора, изражавања, слободу удруживања, слободу изражавања сопственог мишљења;
 • пружа могућност колективног одлучивања и доприноси побољшању атмосфере и живота у школи;
 • доприноси развоју квалитетнијег односа и изградњи партнерства са наставницима, стручним сарадницима, директорима и органима школе;
 • Ученички парламент је место које омогућава сарадњу, уважавање различитих аргументација и ставова;
 • подразумева усвајање демократског знања и вредности, кроз прихватање различитости;
 • омогућава развој демократске културе;
 • омогућава бољу комуникацију и подстиче доношење заједничких одлука прихватљивих за све стране.

Зашто је битно да ученици буду укључени у процес одлучивања кроз Ученички парламент?

 • Зато што најбоље препознају своје проблеме и проблеме својих вршњака;
 • зато што Ученички парламент омогућава учешће свих ученика без обзира на расну, верску, националну, имовинску или полну припадност;
 • зато што се кроз Ученички парламент лакше чује глас свих група и подгрупа у школи, било да су у питању избеглице, интерно расељена лица, мањинске групе или лица са сметњама у развоју;
 • зато што млади треба да учествују у процесу одлучивања јер на тај начин јачају своје самопоуздање и постају одговорне личности;
 • зато што се тако развија демократско друштво и праведније уређује школски живот;
 • зато што се тако побољшава однос и сарадња између ученика и наставника или стручних сарадника;
 • зато што то утиче на њихову бољу информисаност;
 • зато што на тај начин они могу да подстакну активније учешће родитеља у школском животу;
 • зато што својим идејама могу да покрену и реализују пројекте у сарадњи са органима школе;
 • зато што могу да покрену питања значајна за ученике у локалној заједници.

Чланови Ученичког парламента ОШ „Мића Стојковић“ су:

Редни бројОдељењеИме и  презиме
1.7/1Емилија Николић, Татјана Антонијевић
2.7/2Давид Петровић, Софија Гајичић
3.7/3Алекса Маторчевић, Анастасија Лазаревић
4.8/1Уна Јанковић, Теодора Матић
5.8/2Јована Милић, Михајло Петровић
6.8/3Милица Петровић, Лазар Теофиловић

На првом састанку Ученичког парламента донета је одлука о томе који ученици ће учествовати у раду тимова школе.

ОДЛУКА: Ученици су изгласали да их у Школском одбору заступају Виктор Матејић, ученик 7/2, и Хелена Михаиловић, ученица 8/3. У Тиму за вредновање и самовредновање рада школе учествоваће Марко Каруповић, ученик 8/2. Представник Ученичког парламента у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања биће Страхиња Николић, ученик 7/3, у Тиму за сарадњу са породицом Јована Маторчевић, ученица 8/1, и у Тиму за развој школског спорта и превенцију болести зависности Наташа Љубисављевић, ученица 8/1.            

Напомена: Чланови Ученичког парламента који похађају 6. разред немају право гласа.

Повезане вести