Уређење сајта и Летописа школе; база података и писање сведочанстава

  1. Даница Јеремић (уређење сајта и Летописа)
  2. Сања Јовић и Срђан Девечерски – ЈИСП 
  3. Тања Мијаиловић (8. разред завршни испит и информатички послови)