Тим за развој школског спорта и превенцију болести зависности

Циљеви  школског спорта су :

–  враћање деце ка спорту и спортским активностима  

 – осмишљено и креативно провођење слободног времена

– подстицање дружења међу ученицима                                                    

– развијање љубави према спорту и спортским дисциплинама

– развијање здравог такмичарског духа

–  превенција развоја деформитета код деце

– повратак игри и кретању као основној потреби тела ка здравом расту и развоју

– подстицање ученика да се определе за активно учешће у спортским клубовима.

У оквиру Тима за школски спорт се праве планови о спортским активностима , одређују носиоци активности, анализирају успеси у планирању и реализацији планираних у активности, предвиђају се мере за унапређење рада Тима и остварености планираних циљева , сарађује  са члановима других Тимова , прате нове  тенденције у спорту; рад на праћењу усавршавања  колега из области спорта.

Наша школа негује спортски дух и здрав начин живота, а Тим за школски спорт представља окосницу таквог усмерења школе.

Тим за развој школског спорта и превенцију болести зависности  ОШ “Мића Стојковић” чине:

  1. Станка Ивановић – руководилац
  2. Нада Млинар – члан
  3. Александар Вукотић – члан
  4. Тања Мијаиловић – члан
  5. Јасмина Дамњановић – члан
  6. Томислав Ђокић – члан
  7. Владимир Бокић 

Тим броји 7 чланова.