Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва ОШ „Мића Стојковић“ чине:

  1. Дијана Курандић – руководилац тима
  2. Андријана Антонијевић
  3. Јелена Јанићијевић, 4/6 – родитељ
  4. Слађана Недић
  5. Владимир Бокић

Тим броји пет чланова.