Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине:

  1. Јасмина Маринковић – руководилац тима   
  2. Татјана Миловановић
  3. Даница Јеремић
  4. Снежана Ђурић, 5/1 – родитељ
  5. Слађана Недић
  6. Владимир Бокић

Тим броји 6 чланова