Стручно веће за технику и технологију, техничко и информатичко образовање, физику, хемију, математику и информатику и рачунарство

Руководилац Јелена Јевтић Ивковић