Стручно веће за српски, руски и енглески језик

Руководилац већа Маријана Жујевић-Николић