Одељењске старешине

Старешине у Умчарима

5/1 Станка Ивановић, проф. биологије
5/3 Ивана Небригић, проф. српског језика и књижевности

6/1 Милош Антонијевић, проф. математике и информатике и рачунарства
6/3 Сузана Ћирић, проф. физике и хемије


7/1 Никола Марић, проф. физичког и здравственог васпитања
7/3 Маријана Жујевић Николић, професор српског језика и књижевности


8/1 Јасмина Вучићевић, проф. ликовне културе
8/3 Јелена Јевтић Ивковић, проф. технике и технологије

Старешине у Дражњу

5/2 Борис Девечерски, проф. физи;ког и здрав. васпитања
6/2 Бојана Динић, проф. руског језика
7/2 Даница Јеремић, проф. српског језика и књижевности
8/2 Марина Личина, проф. математике и информатике и рачунарства