Развојни тим школе

Развојни тим школе у школској 2019/2020. чине:

  1. Радмила Марковић – руководилац тима
  2. Педагошки колегијум – руководиоци Стручних већа (Маријана Жујевић Николић, Никола Марић, Јелена Јевтић Ивковић и Милица Ђорђевић)
  3. Андријана Антонијевић – руководилац тима за самовредновање рада школе
  4. Слађана Недић – педагог школе
  5. Владимир Бокић
  6. родитељ
  7. Зоран Зарић, представник локалне заједнице

Тим броји 7 чланова