Културна дешавања у школи

  1. Маја Николовски Михајловић– руководилац
  2. Драгана Малушић 
  3. Ружица Адамовић
  4. библиотекари, сви учитељи и одељењске старешине